Marți, 28 Mai 2024
Super User

Super User

Senior Reporter @EpiscopiaMM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Website URL: http://episcopiaMM.ro
Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Inspector scolar

- Principala sarcină a unui inspector școlar este aceea de a coordona întreaga activitate a profesorilor de religie greco-catolică de pe cuprinsul Județului Maramureș. Veghează, de asemenea, asupra bunei desfășurări a religiei greco-catolice în toate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din județ-.

 

 

Pr. Dr.  IOAN CODREA

A fost numit Inspector școlar eparhial de către PS Vasile Bizău pe data de 1 februarie 2013, pe o perioadă de 5 ani.

Pr. Codrea s-a născut la 19 decembrie 1969, în localitatea Berbești (MM). A fost hirotonit preot la 15 august 1993, în localitatea Giuleşti (MM), de către PF Lucian Mureşan.

A absolvit studiile Institutului Teologic "Ep. Dr. Al. Rusu" Baia Mare, Facultatea de Teologie Pastorala în anul 1994 ; A obținut diploma de Doctorat în Teologie în anul 2008, cu lucrarea „Prietenia lui Isus” și Gradul I didactic în anul 2011. 

Este Preot paroh al Parohiei Bârsana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prof. ADRIAN COSMIN ROMAN

A fost numit inspector scolar eparhial de religie greco-catolică pentru județul Satu Mare de către Preasfințitul Vasile Bizău în anul 2013 pe o perioadă de 5 ani. 

Prof. Adrian Roman s-a născut pe data de 17 iulie 1978. 

 

Parcurs academic:

Iunie 2001- obține Licenta in teologie: Universitatea Bucuresti, Facultatea de Teologie Greco Catolica

Iunie 2003- Masterat in Arheologie Crestina Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Iunie 2003- Licența in istorie: Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie si Filosofie

August 2005- Definitivat in invatamint

August 2009- Grad didactic II- istorie

Iunie 2013- Grad didactic I- Istorie

Actualmente este: Profesor  titular pe catedra de Istorie/ Religie Greco Catolica la Colegiul National “Ioan Slavici”; Profesor asociat pe orele de religie greco-catolica la Școlile Gimnaziale: Lucian Blaga; Octavian Goga; Balcescu-Petofi.

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Istoric

Pentru a recompune un istoric al şcolilor confesionale din eparhia de Maramureș, trebuie să se ţină cont şi de faptul că la constituirea acesteia prin Bulla papală Sollemni Conventione din 5 iunie 1930 cele 239 de parohii proveneau din mai multe dieceze. Exista un total de 201 parohii româneşti şi 38 parohii rutene. Totuşi un început al idei de şcoală trebuie căutat în cadrul întrunirii de la Derşida din anul 1790 în cadrul căreia reprezentanţii clerului român au redactat un memoriu către împăratul Leopold II al Austriei pentru înfiinţarea unei episcopii la Baia Mare, pentru românii uniţi din comitatele Maramureş, Satu Mare, Solnoc, Crasna şi Districtul Chioarului.

În regiunea Sătmarului după 1730 au fost înfiinţate o serie de şcoli, iar potrivit conscripţiei şcolare din 1770 pe lângă catehism, copiii învăţau sub îndrumarea diecilor să citească şi să scrie. Remarcăm faptul că o serie de români greco-catolici de pe teritoriul actualei Eparhii de Maramureş au reuşit să urmeze cursuri în şcolile şi gimnaziile catolice şi protestante din Transilvania după 1700. Aceştia, împreună cu primii bursieri români pe lângă universităţile pontificale din Roma ori Viena vor contribui la formarea primilor dascăli.

Numărul şcolilor a fost fluctuant din secolul XVIII şi până în 1948 şi a ţinut cont întotdeauna de situaţia materială a localităţilor ce aveau asemenea şcoli, de determinarea şi implicarea clerului şi a credincioşilor, de legile statului. În 1872 au loc la Blaj o serie de tratative între reprezentanţii Bisericii Unite şi primul ministru Lonyai prin care reprezentanţii clerului cer autonomie faţă de stat, susţinere a şcolilor sărace, precum şi înfiinţarea unor gimnazii, şcoli reale, agricole şi comerciale cu predare în limba română. Aceste şcoli au format elita intelectuală a actualei eparhii maramureşene, elită ce se va remarca în câteva momente cheie ale istoriei locale şi naţionale, cum ar fi Memorandumul şi făurirea României Mari. Nivelul pregătirii elevilor era dat de pregătirea dascălilor şi de depăşirea unor bariere de mentalitate cu privire la felul în care satul românesc începea să perceapă şcoala şi rolul acesteia. Între obiectivele şcolilor confesionale era şi acela al emancipării românilor prin cultură. În cadrul acestor şcoli erau formaţi tineri români indiferent de confesiune.

După 1931, în urma unei statistici realizate de episcopul dr. Alexandru Rusu, în Maramureş existau 160 de şcoli din care erau utilizate doar 145, restul de 15 fiind destinate altor scopuri. Spaţiile şcolare în cele mai multe cazuri erau destul de modeste. În perioada 1940-1944 episcopul Rusu insistă pe menţinerea şcolilor confesionale cu toată opoziţia autorităţilor. Prin Circulara 2700/1941 episcopul arată paşii concreţi ce trebuie urmaţi şi anume: parohiile să poată asigura o clădire pentru şcoală, casă pentru învăţător şi 10% din salarul acestuia. În şedinţa consistorială din 7 august 1941 episcopul constata că au fost înaintate ministerului de resort din Budapesta 146 de cereri de înfiinţare de şcoli confesionale şi 186 posturi de învăţători.

Ultima etapă a învăţământului confesional maramureşean se derulează între 1945 şi 1948 şi cuprinde istoricul preluărilor şcolilor confesionale de către statul comunist şi transformarea lor în edificii ale primăriilor, sedii de organizaţii de partid, sedii ale CAP-urilor, ori în câteva cazuri menţinerea lor în funcţia de şcoli până după 1989. În 3 august 1948 este emis Decretul-lege nr. 175 privind reforma învăţământului şi monopolul statului asupra educaţiei, apoi Decretul-lege nr. 176 prin care sunt naţionalizate toate bunurile bisericilor, congregaţiilor şi comunităţilor, care erau folosite pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ, şi nu în ultimul rând Decretul-lege nr. 177 din 4 august 1948, privind regimul general al cultelor. Toate aceste legi au dus la desfiinţarea învăţământului confesional, inclusiv greco-catolic din Maramureş. Avea să remarce plin de amărăciune episcopul Rusu în ultima dintre vizitele pastorale prilejuită de sfinţirea bisericii din localitatea Arieşul de Câmpie din data de 19 septembrie 1948 în prezenţa a circa 1.500-2.000 de credincioşi „Dragi credincioşi, actuala conducere a scos crucea din toate şcolile, unde copiii voştri nu vor mai învăţa rugăciuni, însă datoria voastră de părinţi care răspundeţi de odraslele voastre este să aveţi grijă şi să-i trimiteţi acolo unde se vor face rugăciuni, şi dacă nici aşa nu se va putea, să-i învăţaţi acasă…” consemna o notă a Securităţii din 1 octombrie 1948.

 

Etapele învățământului confesional

Se poate vorbi despre trei etape concrete a învățământului catolic maramureșean: într-o perioadă de început (secolele XVIII şi prima jumătate a secolului XIX), apoi o perioadă de efervescenţă până la jumătatea secolului XX (cu particularităţile survenite după 1 Decembrie 1918) şi în cele din urmă, etapa în care sunt emise decretele de lege prin care se desfiinţa învăţământul confesional, iar şcolile sunt trecute în patrimoniul statului comunist.

O etapă definitorie a şcolilor confesionale a fost promovarea limbii române ca limbă de studiu. Într-un sinod din toamna anului 1859 ţinut la Baia Mare se hotărăşte că trebuie apărat dreptul de folosire a limbii materne. S-au intensificat demersurile pentru înfiin­ţarea de şcoli româneşti în Maramureş, Satu Mare şi Districtul Chioar. Anterior anului 1848, istoria semnalează activitatea câtorva şcoli „sistematice” săteşti cum ar fi la: Apa (azi judeţul Satu Mare), Baia Sprie, Coştiui, Mara (atunci Crăceşti), Rona de Sus, Sugatag (sat), Ferneziu, Cicârlău, Ruscova şi Sighet. După 1848 s-a accentuat problematica înfiinţării de şcoli naţionale „în tot satul” prin circularele canonicului Iosif Sălegeanu, care atrage atenţia că „până n-o fi şcoală în tot satul românesc, până n-or fi toţi românii învăţaţi, tot hulit şi batjocorit va fi neamul nostru...”.

Majoritatea învăţătorilor maramureşeni până în 1864-1865 aveau o pregătire sumară, puţini dintre ei fiind absolvenţi ai preparandiilor din Gherla, Năsăud, Oradea etc, însă după înfiinţarea, în anul 1862, a preparandiei din Sighet, au fost pregătiţi peste 120 de învăţători care au fost încadraţi în şcolile maramureşene. Din păcate, din raţiuni politice, autorităţile vremii au închis această şcoală pentru învăţători.

Într-un raport din anul 1851 a lui Ştefan Bilţiu, inspectorul şcolar al districtului protopopesc greco-catolic Baia Mare, cere comisarului regesc Sigismund Chende salariu pentru învăţătorii români. În 1868 este elaborată legea învăţământului prin care şcolile confesionale care nu puteau asigura învăţătorilor minimum de 300 florini anual erau obligate să ceară ajutor de la stat cu  posibilitatea transformării şcolilor confesionale în şcoli comunale sau şcoli de stat, dar aceasta însemna un învăţământ în limba maghiară şi nu unul în limba română. Pentru a contracara o astfel de posibilitate, preoţii uniţi au organizat între 1870-1874 o serie de conferinţe în care hotărârea a fost unanimă pentru menţi­nerea caracterului confesional şi naţional al învăţământului românesc, iar credincioşii uniţi se obligau să asigure învăţătorilor minimum de salariu prevăzut de lege.

În perioada 1850-1862 s-a încercat înfiinţarea de gimnazii româneşti, licee, şcoli industriale, preparandii. Elocvent în acest sens este un memoriu din anul 1850 prin care s-a încercat înfiinţarea unui gimnaziu românesc în Baia Mare. După 1860, odată cu renunţarea la absolutism, se organizează o serie de conferinţe naţionale la Baia Mare, Seini, Sighet sau Strâmtura prin care românii doresc înfiinţarea de şcoli superioare, societăţi de cultură şi ziare. Cea mai importantă asemenea conferinţă a fost cea de la Seini unde s-a hotărât înfiinţarea unui „institut scolastic gimnazial... inferior şi superior cu opt clase în care limba propunerei să fie cea română, pentru care s-a cerut apro­barea curţii imperiale din Viena. În acest demers se implică şi mitropolitul Alexandru Şterca, care ia apă­rarea căpitanului suprem al Cetăţii Chioar, pentru care cere menţinerea funcţiei pentru a se putea înfiinţa gimnaziul românesc de la Şomcuta, iniţiat de către acest căpitan. Tot în această perioadă încep şi demersurile pentru înfiinţarea unor catedre de limba română la liceele din Baia Mare şi Sighet. Astfel într-un memoriu din anul 1861 întocmit în numele a circa 109.000 de români din protopopiatele Ardusat, Baia Sprie, Seini, Ţara Oaşului, Baia Mare, Someş şi al Cetăţii Chioarului, înaintat Cancelariei Aulice, se cere aprobare pentru înfiinţarea unei catedre de limba română, în cadrul Gimnaziului romano-catolic din Baia Mare, demers aprobat începând cu anul şcolar 1862-1963.

De mare importanţă pentru învăţământul confesional a fost Preparandia din Sighet, înfiinţată în 1862 de un grup de români avându-l în frunte pe Iosif Man, scopul acestei şcoli fiind „să înalţe naţiunea la aceea stare politică la care este de secoli chemată”. Pentru susţinerea acestei instituţii, un rol aparte l-a avut vicarul Mihai Pavel de la Muncaci (viitorul episcop) care se implică în strângerea fondu­rilor pentru plata profesorilor. Într-o conferinţă din 20 ia­nuarie 1864 ţinută la Călineşti Maramureş, s-a fixat contribuţia fie­cărui sat maramureşean la susţinerea şcolii, iar pentru plata restanţei de salariu pentru profesorul Ioan Busiţia s-a adunat suma de 78 florini. Din păcate, Preparandia s-a desfiinţat în anul 1869 din cauza lipsurilor materiale dar şi a accentuării politicii de deznaţionalizare începută după anul 1867.

Între anii 1880-1881 au loc: Reuniunea învăţătorilor români greco-catolici din Maramureş şi Reuniunea învăţătorilor români greco-catolici din Sătmar şi Ugocea. Aceste reuniuni cuprind pe toţi docenţii maramureşeni, mare parte din ei fiind formaţi la Preparandia din Sighet.

Sub influenţa Bisericii Unite se pun bazele înfiinţării de biblioteci publice sau şcolare, fiecare preot unit trebuia să contribuie anual cu suma de 3 florini.

 

Mari dascăli catolici maramureșeni care s-au remarcat de-a lungul istoriei... 

Ar fi aproape imposibil să amintim în acest articol numele tuturor dascălilor catolici maramureşeni care s-au remarcat pe teritoriul actualei Eparhii greco-catolice de Maramureş pe parcursul vremii. Se poate spune faptul că în intervalul 1848-1948 numărul lor depăşeşte cu mult cifra de 300. Numele lor le întâlnim atât în documentele ecleziastice, cât şi în seria proceselor verbale ale reuniunilor de învăţători. Aceşti dascăli erau în mare majoritate fie cântăreţii de strană din sate cu studii, fie tineri seminarişti ce aşteptau hirotonirea, fie chiar preotul satului. Spre sfârşitul secolului XIX foarte puţine sunt cazurile unde şcoala sătească avea învăţător confesional fără o pregătire de specialitate.

Fără ca prin omisiunea unor nume să minimalizăm aportul lor cultural amintesc doar câţiva dintre profesorii de la gimnaziile de pe teritoriul eparhiei:

Pentru perioada 1867-1931amintim:

- pentru Baia Mare pe: canonicul Ştefan Bilţiu de Ieud, pr. Ştefan Pop, pr. Gavril Sabo, pr. Andrei Pop etc.

- pentru Maramureşul istoric: Mihail Ivaşcu de Ieud, Ioan Buşiţia; Georgiu Pecurariu, pr Ioan Pop, pr. Victor Berinde, Vicarul Maramureşului Tit Bud, pr Gavril Timiş, pr Atansiu Doroş, pr Ioan Bârlea, pr. Paul Silaghi, pr Vasile Ciple, etc

- pentru Satu Mare: protopop Petru Bran, prof. Ioan Pop, prof. Alexandru Huban, prof. Ioan Ihnat, pr. dr. Vasile Lucaciu, pr. Ioan Hozaş, pr. Tit Demian; pr Vasile Herman, pr. Tit Pop, pr. Alimpiu Boroş. etc.

Pentru perioada 1931-1948 amintim:

- pentru Baia Mare pe: canonic dr Gheorghe Bob inspector cu cateheza pentru Eparhia de Maramureş, protopopii onorifici Alimpiu Boroş, Gheorghe Hetcou, Petru Gherman, Ioan Iepure, şi pr. Victor Precup, toţi profesori la liceul Gh. Şincai, Baia Mare.

- pentru Maramureşul istoric: protopop onorific Ioan Bârlea, pr dr. Alexandru Filipaşcu, pr. dr. Dumitru Pop, pr Vasile Ciplea, etc.

- pentru Satu Mare: Protopop onorific Vasile Herman şi pr. Ioan Berine etc.

Trebuie amintit că parte dintre cei care s-au format în cadrul şcolilor confesionale şi de pe teritoriul eparhiei maramureşene îi vom întâlni inclusiv în mediile universitare, pe unii chiar şi după 1989 atât la Baia Mare cât şi la Cluj şi Bucureşti.

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Program birouri

PROGRAM CU PUBLICUL

 

Audiente Episcop

PS Vasile Bizău

Marti 10:00-13:00

Miercuri 10:00-13:00

Vineri 10:00-13:00

Programări audiențe la tel/fax.: 0262-21.33.98

 

Vicar General

Pr. drd. Florin-Ștefan Fodoruț

Marti 10:00-14:00

Miercuri 10:00-14:00

tel/fax: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Cancelar eparhial

Marian Susa

orar: Luni-Vineri 8:00-14:00

tel/fax: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Econom eparhial

Mihai Șimon

orar: Luni-Vineri 08:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Contabilitate - Casierie

Laura Ivaszuk

Anamaria Fazica 

Pitiritean Giorgiana 

orar: Luni-Vineri 08:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Resurse umane

Iacob Talpoș

orar: Luni-Vineri 10:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Juridic

Bogdan Botha

orar: Luni-Vineri 10:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pastoral

Pr. Angel Zareczki

Pr. Florin Marușciac

orar: Luni-Vineri 08:00-14:00

tel.: 0262-21.40.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Relații publice

Talida Trifoi

Dumitru Orza

Pr. dr. George Marius Nicoară

orar: Luni-Vineri 08:00-14:00

tel.: 0262-21.40.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Departamentul pentru cultură

Pr. dr. George Marius Nicoară

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Biblioteca

Pr. Iusco Ovidiu - Mihai (Diacon)

orar: Luni-Vineri 10:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Magazie obiecte de cult (Librărie) 

Laura Ivaszuk

orar: Luni-Vineri 8:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Tribunal Intereparhial de primă instanță

Pr. Ioan Balea

orar: Joi 10:00-14:00

tel.: 0262-21.33.98

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Organigrama

vicar general

 

colopelnic balea
Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Preoți

A

Abrihan Alexandru-Iftene – Parohia Remeţi pe Someş

Albu Cristian – Parohia „Buna Vestire”Baia Mare

Almaşi Paul – Parohia Teceu Mic, Parohia Piatra

Apan Mihai – pensionar

Ardelean Cornel – pensionar 

B

Balea Ioan – Vicar Judecătoresc, Parohia Tăuții Măgherăuș, Parohia Bușag

Balik Medard – Parohia Câmpulung la Tisa

Bârle Ovidiu – Parohia Satu Mare „Sfântul Francisc”

Bârle Irineu-Ioan – Stareţ Mănăstirea Prislop

Bersan Sebastian Ovidiu – Parohia Bârsana

Beskid Gabriel – Parohia Băsești și Parohia Băsești-Mănăstire

Bilţ Onuţ – Parohia Borşa I, Parohia Borşa II

Boiciuc Paul – Parohia Poienile de Sub Munte

Boloș-Șerban Augustin-Alexandru-Nicolae – Parohia Sălsig, Parohia Asuaju de Sus

Bonea Daniel – Parohia Satu Mare „Sf. Anton”

Brăhaiţa Ioan – Parohia Finteușu Mic

Brînduşe Ovidiu – Parohia Cămărzana, Parohia Aliceni

Bud Daniel – Parohia Preluca Veche, Parohia Preluca Nouă

Butean Vasile – Protopop Chioar; Parohia Şomcuta Mare

Butica Augustin –  Parohia Cetăţele

Buzgău Iosif – Parohia Petea, Parohia Vetiş

C

Cânţa Mircea – Parohia Mocira

Cardoş Dumitru – Parohia Negreşti Oaş „Bunavestire”

Chindriș Ștefan – Parohia Vişeu de Sus

Chiriloaei Marius – Protopop Bucovina, Parohia Suceava

Chiriloaei Matei Claudiu – Parohia Jibou, Parohia Traniș

Codrea Ioan – Parohia Călinești, Parohia Ocna Șugatag

Codrea Vasile – Protopop Iza-Vişeu; Parohia Ieud

Colopelnic Vasile – Vicar Ucrainian, Protopop al Protopopiatului Ciscarpatin de Maramureș, Parohia Coştiui, Parohia Valea Vişeului

Corneştean Mihai  – Parohia Sat Şugătag, Hărnicești

Coroian Nicolae – Parohia Medieşu Aurit, Parohia Româneşti

Coroian Fîrtăeș Aron Adrian – Mirandola, Italia

Costin Emil – Pensionar

Costin Gheorghe – Pensionar

Costin Laurențiu-Ioan - Parohia Baia-Mare „Sfânta Cruce”

Covrig Marin - Parohia Moișeni

Cozmuța Ionică – Spania

D

Dan Armand – Parohia Cioncheşti, Parohia Hodişa, Parohia Noroieni 

Dinga Gheorghe – Parohia Satu-Mare „Sfântul Francisc”, Parohia Drăgușeni

Dobrican Aurelian Anton – Parohia Cicârlău, Parohia Românești

Dunca Augustin (OSBM) - Prilog

Dunca Gheorghe – Parohia Tisa, Parohia Iapa

Dunca Ştefan – Parohia Giuleşti, Parohia Mănăstirea

E

Ember Emil-Marian – Mănăstirea „Sfânta Maria” Baia Mare, Parohia „Sfânta Maria” Baia Mare

F

Feier Iacob – Protopop Ţara Oaşului; Parohia „Sfânta Treime” Negreşti Oaş

Filip Onisim – pensionar

Fischer Eduard - Protopop de Satu Mare, preot în Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” Satu-Mare

Fîrte Ioan – Parohia Baia Mare I – Capelă Institut

Florea Ioan – Parohia Apa, Parohia Drăguşeni, Parohia Potău

Florea Vasile – Parohia Sighetu Marmaţiei

Fodoruţ Florin Ștefan – Parohia Satu-Mare „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”

G

Gîrboan Emil – Protopop Baia-Mare, Parohia Baia-Mare „Sfânta Cruce”

Ghiran Remus – Parohia Turţ, Parohia Gherţa-Mare

Glodan Nicuşor – Parohia Hrip, Parohia Ruşeni

Godja Gheorghe – Parohia Rona de Jos

Grigor Mihai – Parohia Săpânţa

Griguţa Simion –  Parohia Şieu

Groşan Dumitru – pensionar

H

Harangazo Iosif – Preot pensionar

Horţ Gabriel – Parohia Şişeşti

Horţ Mihai – Parohia Borleşti, Parohia Aciua, Parohia Pomi 

Hosu Călin – Parohia Breb, Parohia Budeşti

Hotico Vasile – Parohia Dragomireşti, Parohia Săcel

Huton Radu – Parohia Ciuperceni, Parohia Dumbrava

Huzău Nicu – Parohia Botiz

I

Iluţiu Cosmin – Mănăstirea Prislop

Indrea Mircea – Parohia Baia Mare „Sfânta Maria”

Iusco Vasile – Protopop Sighet, Parohia Sighetu Marmaţiei

J

Jurja Ionel – Parohia Odoreu, Parohia Berindan

K

Kozsan Istvan – Parohia Micula, Parohia Agriş

Kudla Gheorghe – Parohia Livada, Parohia Adrian

L

Lohan Gheorghe – Parohia Boineşti

M

Manu Mircea – Parohia „Sf. Anton” Baia Mare 

Marina Mihai – Paris, Franța

Marușciac Florin-Nicolae Parohia ”Sfântu Anton” Baia Mare

Marușciac-Dan Lucian-Dumitru – Parohia Sighetu-Marmației rutean

Mătieş Ioan-Dănut – Parohia Chiuzbaia

Merciu Vlad – Parohia Iadăra, Parohia Mireşu Mare

Mesaroş Simion – pensionar 

Mihnea Gheorghe – Protopop Mănăştur; Parohia Copalnic Mănăştur, Parohia Copalnic Deal

Mîndruţ Vasile – Parohia Moişeni

Moiş Petru – Parohia Hoteni, Parohia Deseşti

Mureşan Constantin – Parohia Bulgari, Parohia Cehu Silvaniei

Mureşan Daniel – Parohia Rus,  Parohia Şindreşti

Mureșan Vasile - Parohia „Sfânta Maria” - Baia Mare

N

Năsui Gheorghe - Sarasău

Neneștean Gheorghe - Parohia Ieud II - Plopșor

Nicoară George Marius - Consilier cultural, Parohia „Bunavestire”, Baia Mare 

Nicolaişen Nicolae – Parohia Cacica,  Parohia  Runc,  Parohia Maidan

O

Orghici Vasile – Livorno, Italia

Osoian Paul - Parohia Călinești Oaș, Parohia Coca

P

Pallai Bela-Romeo Janos – Parohia Satu-Mare „Sf. Nicolae”, Parohia Peleş

Papariga Mihai – Parohia Sălişte, Parohia Stremț, Oarța de Jos, Băița de sub Codru

Petcaș Vasile – Mănăstirea Prislop

Petreuş Ioan – Parohia Săliştea de Sus, Parohia Bogdan-Vodă

Piț Daniel Cătălin - Parohia Strâmtura, Parohia Rozavlea

Pop Andrei – Parohia Satu-Mare „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril”

Pop Daniel Dumitru – Parohia Culciu Mare

Pop Dumitru – Parohia Lapuşel

Pop Grigore – Parohia Dăneşti, Parohia  Negreia

Pop Romulus – Parohia Certeze

Pop Vasile Daniel – Parohia Ciolt

Pop Victor – Parohia Baia-Mare „Sfânta Cruce”

Popovics V. Vitali – Parohia Siret, Parohia Gropeni

R

Rad Găvrilă – Parohia Sârbi, Parohia Corneşti

Rednic Ştefan Marian – Parohia Oncești

Roman Dumitru – Parohia Satu-Mare „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril”

Rus Daniel – Parohia Vișeu de Mijloc

S

Sabadâş Vasile – Parohia Baia Sprie

Sabău Cristian – Parohia Satu Mare „Sfântu Iosif”, Parohia Satu Mare – Curtuiuş

Sas Ioan – Parohia Viile Satu Mare

Sauciuc Ioan pensionar

Sălăgean Ioan – Protopop Seini, Parohia Seini

Sician Valer Firenze, Italia

Simion Gheorghe – Parohia Satu Mare „Bunavestire”

Solomeş Petre – Austria

Soponar Dorin – Parohia Poiana Codrului, Parohia Crucişor

Stan Zsolt – Parohia Satu-Mare „Sf. Ioan Botezătorul”, Parohia Lazuri

Stoica Vasile – Parohia Sadău

Szemak Miklos – Parohia Cidreag

Ş

Şimon Cornel – Protopop Ciscarpatin SMParohia Bercu, Parohia Nisipeni, Parohia Noroieni

Şimon Florin – Parohia Vişeu de Jos I, Parohia Bocicoel

Simon Istvan Miklos - Parohia Porumbești

Şimonca Mihai – Parohia Baia-Mare – Spitale

T

Talpoş Iacob – Consilier resurse umane; Parohia Baia Mare „Sfânta Maria”

Tămaş Vasile – Parohia Trip-Bixad

Tibil Viorel – Parohia Baia Mare „Sfânta Maria”, Pensionar

Tivadar Mircea – Parohia Vişeu de Jos II-Danova

Tîmbuş Ioan – Parohia Baia-Mare „Sfânta Cruce”

Tomoş Marius – Parohia Şurdeşti

Trella Tiberiu – Niyregyhaza, Ungaria

Trifoi Vasile – Parohia Ferneziu - Baia Mare  

Ţ

Ţiplea Grigore – Germania

U

Ursuleac Ionuț - Adria-Rovigo, Italia

V

Veneciuc Ilie – Parohia Câmpulung Moldovenesc, Parohia Moldoviţa, Parohia Vatra Dornei

Vişovan Marius – Parohia Sighet-Şugău, Parohia Vadu Izei

Vişovan Marius Gheorghe – Bolzano, Italia

Voicu Simion – Parohia Ciolt

Volosciuc Ioan – Parohia Clit

Volosciuc Ioan-Vasile – Parohia Rădăuţi

Vraja Vasile – Parohia Vama, Parohia Racşa

Z

Zareczki Angel – Coordonator Birou Pastoral Eparhial, Parohia „Buna Vestire” Baia Mare

Zbona Ioan – Parohia Târşolţ

Zelicskovics Jozsef – Parohia Turulung, Parohia Turulung Vii

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Parohii

A

Aciua – Preot Horţ Mihai

Adrian – Preot Kudla Gheorghe

Agriş – Preot Kozsan Istvan

Aliceni – Preot Brîndușe Ovidiu

Apa – Preot Florea Ioan

Asuaju de Sus – Preot Boloș-Șerban Augustin-Alexandru-Nicolae

B

Baia-Mare – Capela Episcopie – Preot Fîrte Ioan

Baia-Mare „Sf. Maria” – Preot Indrea Mircea, Preot Talpoş Iacob, Preot Ember Emil-Marian, Preot Tibil Viorel, Preot Costin Ioan,

Preot Mureșan Vasile

Baia-Mare „Sf. Anton” – Preot dr. Florin Marusciac, Preot dr. Manu Mircea

Baia-Mare „Sf. Cruce” – Preot Costin Laurențiu-Ioan, Preot Tâmbuş Ioan, Preot protopop Gîrboan Emil, Preot Pop Victor, Preot Costin Gheorghe

Baia-Mare „Bunavestire” – Preot Albu Cristian, Preot Nicoară George Marius, Preot Zareczki Angel

Baia-Mare – Ferneziu –  Preot Trifoi Vasile

Baia-Mare – Spitale – Preot Şimonca Mihai

Baia-Sprie – Preot Sabadâş Vasile

Băiţa de Sub Codru – Preot Papariga Mihai

Bârsana – Preot Bersan Sebastian Ovidiu

Băseşti – Preot Beșkid Gabriel

Băsești-Mănăstire – Preot Beskid Gabriel

Bercu – Preot protopop Şimon Cornel

Berindan – Preot Jurje Ionel

Bocicoel – Preot Şimon Florin

Bogdan Vodă – Preot Petreuş Ioan

Boineşti – Preot Lohan Gheorghe

Borleşti – Preot Horţ Mihai

Borşa I – Preot Bilţ Onuţ

Borşa II – Preot Bilţ Onuţ

Botiz – Preot Huzău Nicu

Botiza – 

Breb – Preot Hosu Călin

Budeşti – Preot Hosu Călin

Bulgari – Preot Mureşan Constantin

Buşag – Preot Balea Ioan

C

Cacica – Preot Nicolaişen Nicolae

Călineşti – Preot Codrea Ioan

Călineşti-Oaş – Preot Paul Osoian

Cămârzana – Preot Brînduşe Ovidiu

Câmpulung Moldovenesc – Preot Veneciuc Ilie

Câmpulung la Tisa – Preot Balik Medard

Cehu Silvaniei – Preot Mureşan Constantin

Certeze – Preot Pop Romulus

Cetăţele – Preot Butica Augustin 

Chiuzbaia – Preot Mătieș Ioan-Dănuț

Cicîrlău – Preot Aurelian Anton Dobrican

Cidreag – Preot Szemak Miklos

Ciolt – Preot Pop Vasile Daniel, Preot Voicu Simion

Cioncheşti – Preot Dan Armand

Ciuperceni – Preot Huton Radu

Clit – Preot Volosciuc Ioan

Coca – Preot Paul Osoian

Copalnic Mănăştur – Preot protopop Mihnea Gheorghe

Corneşti – Preot Rad Găvrilă

Coştiui – Preot Colopelnic Vasile

Crăciuneşti – Preot Marușciac-Dan Lucian-Dumitru

Crucişor – Preot Soponar Dorin

Culciul Mare – Preot Pop Daniel Dumitru 

D

Dăneşti – Preot Pop Grigore

Deseşti – Preot Moiş Petru

Dragomireşti – Preot Hotico Vasile

Drăguşeni – Preot Mircea Dinga 

Dumbrava – Preot Huton Radu

F

Finteuşu Mic – Preot Brăhaița Ioan

G

Gherţa Mare – Preot Ghiran Remus

Giuleşti – Preot Dunca Ştefan

Gropeni – Preot Popovics V. Vitali

H

Hărniceşti – Preot Corneștean Mihai

Hodişa – Preot Dan Armand

Hoteni – Preot Moiş Petru

Hrip – Preot Glodan Nicuşor

I

Iadăra – Preot Merciu Vlad

Iapa – Preot Dunca Gheorghe

Ieud – Preot protopop Codrea Vasile

Ieud II (Plopşor) – Neneștean Gheorghe 

J

Jibou – Preot Chiriloaei Matei Claudiu

L

Lăpuşel – Preot Pop Dumitru

Lazuri – Preot Stan Zsolt

Livada – Preot Kudla Gheorghe

M

Maidan – Preot Nicolaişen Nicolae

Mănăstirea – Preot Dunca Ştefan

Medieşul Aurit – Preot Coroian Nicolae

Micula – Preot Kozsan Istvan

Mireşu Mare – Preot Merciu Vlad

Mocira – Preot Cînţa Mircea

Moişeni – Preot Marin Covrig 

Moldoviţa – Preot Veneciuc Ilie

N

Negreia – Preot Pop Grigore

Negreşti Oaş „Sfânta Treime” – Preot protopop Feier Iacob

Negreşti Oaş „Buna Vestire” – Preot Cordoş Dumitru

Nisipeni – Preot protopop Şimon Cornel

Noroieni – Preot Dan Armand

Noroieni – 

O

Oarţa de Jos – Preot Papariha Mihai

Ocna Șugatag – Preot Codrea Ioan

Odoreu – Preot Jurje Ionel

Onceşti – Preot Rednic Marian

P

Peleş – Preot Pallai Bela Romeo-Janos

Petea – Preot Buzgău Iosif

Piatra – Preot Almaşi Paul

Poiana Codrului – Preot Soponar Dorin

Poienile de Sub Munte – Preot Boiciuc Paul

Pomi – Preot Horț Mihai 

Porumbeşti – Preot Simon Istvan Miklos

Potău – Preot Florea Ioan

Preluca Nouă – Preot Bud Daniel

Preluca Veche – Preot Bud Daniel

Prilog – Preot Augustin Dunca OSBM

Prislop – Preot stareț Bârle Irineu-Ioan, Preot Iluțiu Cosmin, Petcaș Vasile

R

Racşa – Preot Vraja Vasile

Rădăuţi – Preot Volosciuc Ioan-Vasile

Remeţi pe Someş – Preot Abrihan Alexandru-Iftene

Româneşti – Preot Coroian Nicolae

Rona de Jos – Preot Godja Gheorghe

Rozavlea – Preot Piț Daniel Cătălin

Runcu – Preot Nicolaişen Nicolae

Rus – Preot Mureşan Daniel

Rușeni – Preot Glodan Nicușor

S

Săcel – Preot Hotico Vasile

Sadău – Preot Stoica Vasile

Sălişte – Preot Papariga Mihai

Săliştea de Sus – Preot Petreuş Ioan

Sălsig – Preot Boloș-Șerban Augustin-Alexandru-Nicolae

Săpânţa – Preot Grigor Mihai

Sarasău – Preot Năsui Gheorghe 

Sârbi – Preot Rad Găvrilă

Sat Şugătag – Preot Corneştean Mihai

Satu-Mare „Sf. Nicolae” – Preot Pallai Bela Romeo-Janos

Satu-Mare „Sf. Ioan Botezătorul” – Preot Stan Zsolt

Satu-Mare „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” – Preot paroh Roman Dumitru, Preot Pop Andrei, Preot protopop Fischer Eduard

Satu-Mare „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” – Preot Fodoruţ Florin Ștefan - vicar general

Satu-Mare „Sfântul Francisc” – Preot Bârle Ovidiu, Preot Dinga Gheorghe

Satu-Mare „Sfântul Anton” – Preot Bonea Daniel

Satu-Mare „Sfântul Iosif” (fam. Pop) – Preot Sabău Cristian

Satu-Mare „Bunavestire” – Preot Simion Gheorghe

Satu-Mare - Curtuiuş – Preot Sabău Cristian

Seini – Preot protopop Sălăgean Ioan

Sighetu Marmației – Preot Florea Vasile, preot protopop Iusco Vasile 

Sighetu Marmației-ruteană – Preot Marușciac-Dan Lucian-Dumitru

Sighetu Marmației-Şugău – Preot Vişovan Marius

Sighetu Marmației - Capela Martirilor – Preot protopop Iusco Vasile

Siret – Preot Popovics V. Vitali

Strâmtura – Preot Piț Daniel Cătălin

Stremţ – Preot Papariga Mihai

Suceava – Preot protopop Chiriloaei Marius

Ş

Şieu – Preot Griguţa Simion

Şindreşti – Preot Mureşan Daniel

Şişeşti – Preot Horţ Gabriel

Şomcuta Mare – Preot protopop Butean Vasile

Şurdeşti – Preot Tomoș Marius

T

Târşolţ – Preot Zbona Ioan

Tăuţii Măgherăuş – Preot Balea Ioan

Teceu Mic – Preot Almaşi Paul

Tisa – Preot Dunca Gheorghe

Traniş – Preot Chiriloaei Matei Claudiu

Trip-Bixad – Preot Tămaş Vasile

Turţ – Preot Ghiran Remus

Turulung – Preot Zelicskovics Jozsef

Turulung Vii – Preot Zelicskovics Jozsef

V

Vadu Izei – Preot Vişovan Marius

Valea Vişeului – Preot Colopelnic Vasile (vicar pentru Vicariatul Ucrainean)

Vama – Preot Vraja Vasile

Vatra Dornei – Preot Veneciuc Ilie

Vetiş – Preot Buzgău Iosif

Viile Satu-Mare – Preot Sas Ioan

Vişeu de Jos I – Preot Şimon Florin

Vişeu de Jos II-Danova – Preot Tivadar Mircea

Vişeu de Mijloc – Preot Rus Daniel

Vişeu de Sus – Preot Chindriș Ștefan

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Protopopiate

Protopopiat Baia Mare

Pr. Protopop Gîrboan-Rusneac Emil-Grigore

Str. Independenţei nr. 12-14

430071 Baia Mare – Maramureş

0262-426972

0748 099 434

 

Protopopiat Bucovinean

Pr. Protopop Chiriloaei Marius

Str. Teișor nr. 25

727095 Suceava – Suceava

0766 272 675

 

Protopopiat Chioar

Pr. Protopop Butean Vasile

Str. Republicii nr. 7

Somcuta Mare – Maramureş

0745 945 493

 

Protopopiat Ciscarpatin de MM

Pr. Protopop Colopelnic Vasile

Str. Mihail Kogălniceanu 16

435500 Sighetu Marmaţiei – Maramureş

0744 585 373 

 

Protopopiat Ciscarpatin de SM

Pr. Simon Cornel

Str. Principală nr. 442

447152 Porumbeşti – Satu Mare

0741 072 907

 

Protopopiat Iza-Vişeu

Pr. Protopop Codrea Vasile

Str. Principală nr. 144

437140 Dragomirești – Maramureş

0740 197 019

 

Protopopiat Mănăştur

Pr. Protopop Mihnea Gheorghe

Str. Principală nr. 247

437100 Copalnic Mănăştur – Maramureş

0262-497453

0726 128 210

 

Protopopiat Satu Mare

Pr. Protopop Fischer Eduard

Str. Stefan cel Mare nr. 3

440114 Satu Mare – Satu Mare

0261-710648

 

Protopopiat Seini

Pr. Protopop Ioan Sălăgean

Piaţa Unirii nr. 18/34

435400 Seini – Maramureş

0262-491287

0745 259 200

 

Protopopiat Sighet

Pr. Protopop Iusco Vasile

Piața Libertății nr. 25

435500 Sighetu Marmaţiei – Maramureş

0753 904 142

 

Protopopiat Ţara Oaşului

Pr. Protopop Iacob Feier

str. Plopilor nr. 8/45

445200 Negreşti Oaş – Satu Mare

0261-853415

0740 638 813

Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Vicari

vicar general

 

colopelnic balea
Marți, 22 Decembrie 2015 00:00

Hartă - Informații

 

Eparhia greco-catolică de Maramureș se întinde pe patru județe: Maramureș, Satu Mare, parte din Sălaj, parte din Suceava.

-          Este împărțită în 11 protopopiate

-          Cuprinde 167 de parohii

-          Preoți: 149

-          Institute religioase: 10  

-          Institute seculare: 2

-          Mănăstiri: 2