Miercuri, 27 Octombrie 2021
pasti 2021

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2021

 

Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o,

întru care și stați, (…) Căci v-am dat, întâi de toate ceea ce și eu am primit,

că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat

și că a înviat a treia zi, după Scripturi; și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. (1Cor.15,1-4)

         

Onorați părinți preoți,

Cuvioase persoane consacrate,

Dragi credincioși,

 craciun 2020

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2020

 

„... Nu vă temeți.

Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,

care va fi pentru tot poporul;

că vi s-a născut azi Mântuitor,

care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.

Și acesta vă va fi semnul:

veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle”

(Lc 2, 10-12).

     

     Onorați părinți preoți,

     cuvioase surori persoane consacrate,

     dragi credincioși,

pasti 2020

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2020

 

Nu vă temeți! Duceți-vă și vestiți fraților Mei ca să meargă în Galileea,

și acolo Mă vor vedea. (Mt.28,10) 

         

             Onorați părinți preoți,

             cuvioși călugări, călugărițe și persoane consacrate,

             dragi credincioși,

 craciun 2019

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2019

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

 

Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,

care va fi pentru tot poporul; că vi s-a născut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul. (Lc. 2,10-11) 

pasti 2019

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2019

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

 

Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri

și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să Te mărim.

(din Canonul Învierii) 

 craciun 2018

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2018

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

„... ia copilul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până cînd îți voi spune eu.” (Mt. 2,13)

 

pasti 2018

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2018

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

 

 Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o, întru care și stați, prin care și sunteți mântuiți (...) Căci v-am dat, întâi de toate ceea ce și eu am primit că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi și că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. (1Cor.15,1-5)

 

 

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2017

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.(...) Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.(...) Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1,1.3.12)

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea
Învierii Domnului 2017

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

 Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos (..) și împreună cu El ne-a sculat și ne-a pus să ședem întru cele cerești. (Efes. 2,4-6)

              Iubiți fii sufletești,

     Sărbătoarea Paștelui ne întâmpină din nou cu glasul atemporal al îngerului care vestește bucurie în toată lumea: Hristos a Înviat!

 

SCRISOARE PASTORALĂ

a Preasfințitului părinte Vasile

Naşterea Domnului 2016

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor iubitori de Dumnezeu

După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile. (Evrei 1,1-2)