Miercuri, 12 Iunie 2024

SCURT ISTORIC

La data de 24 octombrie 2006, Preafericitul Părinte Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, înființa – prin Decretul nr. 33/2006 – Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță pentru toate eparhiile situate în limitele teritoriului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Se punea astfel în aplicare preocuparea Legislatorului Suprem din Biserica Catolică, exprimată în canonul 1067 §1 din CCEO (Codul Canoanelor Bisericilor Orientale): „Tribunalul de gradul întâi, pentru mai multe eparhii ale aceleiaşi Biserici sui iuris, poate fi înfiinţat de către Patriarh, cu consimţământul Episcopilor eparhiali interesaţi, dacă este vorba de eparhii situate în limitele teritoriului Bisericii patriarhale…”. Decretul a fost emis „în baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinților Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a dezbaterilor desfășurate statutar în ședința de lucru a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din data de 23-24 octombrie 2006, conform can. 1067 CCEO…”.

Prin decretul amintit, se stabilea sediul Tribunalului la Oradea, iar Episcopul Eparhial al acestui sediu devenea Moderatorul Tribunalului, având sarcina de a-l constitui și a numi membrii săi. Totodată, se amintea că funcționarea Tribunalului se ghidează după normele comune de drept din CCEO și în conformitate cu Statutul propriu, aprobat în Sinodul Episcopilor.

Tribunalul a funcționat la Oradea timp de șapte ani, până în anul 2013, când activitatea sa a fost suprimată pe o perioadă nedeterminată, întrucât rămăsese fără personalul necesar desfășurării activității sale. În perioada de activitate, au fost soluționate multe cauze matrimoniale și penale, răspunzându-se astfel necesității din Biserica noastră de a avea un instrument pentru aplicarea justiției. De altfel, de-a lungul timpului la cancelariile tuturor Eparhiilor din Biserica noastră fuseseră introduse cereri de deschidere a proceselor pentru judecarea unor cazuri matrimoniale care din diferite motive nu putuseră fi soluționate. Tribunalul de la Oradea le-a preluat și soluționat; alte solicitări au fost introduse direct la sediul său, după începerea activității. Aproape toate procesele au fost instrumentate și rezolvate, astfel încât în anul 2013 când activitatea sa a fost suspendată, rămăsese un singur caz matrimonial pe rol.

La 25 noiembrie 2014 Preafericitul Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, „…după consultarea prealabilă a Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop Eparhial de Oradea, ca urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară între 27-29 octombrie 2014…” a emis Decretul 1018/14 prin care se suprimă Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță de la Oradea.

În aceeași lună, la 28 noiembrie 2014, Preafericirea Sa, după consultarea prealabilă a Preasfinției Sale Vasile Bizău, Episcop Eparhial de Maramureș și ca urmare a deciziei aceluiași Sinod al Episcopilor, va înființa prin Decretul 1019/14 Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță pentru toate Eparhiile situate în limitele teritoriului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu sediul la Baia Mare, pe teritoriul Eparhiei de Maramureș. Episcopul Eparhial de Maramureș devine Moderatorul acestuia, cu sarcina de a constitui și numi membrii Tribunalului.

În data de 16 martie 2015 a avut loc la sediul Episcopiei din Baia Mare întâlnirea de constituire a Tribunalului. La preluarea funcției, membrii acestuia au depus jurământul de fidelitate (așa cum este formulat în Scrisoarea ApostolicăAd Tuendam Fidem a Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea).

 

COMPONENŢĂ

Preasfinția Sa Vasile, Episcopul de Maramureș și Moderator al Tribunalului, a numit următorii membri:

  1. Pr. Ioan BALEAVicar Judecătoresc – Președintele Tribunalului;
  2. Pr. Istvan KOZSAN – Judecător;
  3. Pr. Augustin BUTICA – Judecător;
  4. Nicodim NICOLAIȘEN – Apărător al Legăturii;
  5. Dumitru Florin ORZA –  Apărător stabil;
  6. Marian SUSA – Notar.

 

COMPETENŢE

Conform can. 1067 §3 din CCEO, „în eparhiile pentru care a fost înfiinţat acest tribunal, nu poate fi înfiinţat în mod valid un tribunal eparhial colegial”. Astfel, Tribunalul Intereparhial este unicul Tribunal care are competență pentru judecarea, în primă instanță, a tuturor cauzelor – matrimoniale, penale sau contencioase – ale tuturor Eparhiilor din compunerea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Tribunalului colegial cu trei judecători îi sunt rezervate:

  • cauzele privind legătura hirotonirii sacre;
  • cauzele despre legătura matrimonială;
  • cauzele penale care implică delicte care atrag după sine pedeapsa excomunicării majore, a privării de funcție, a reducerii la un grad inferior sau a depunerii (cf. can. 1084 – §1 din CCEO).

De asemenea, dreptul comun lasă la latitudinea dreptului particular al fiecărei Biserici sui iuris să determine și alte cauze rezervate judecării de către un Tribunal colegial format din trei judecători, în funcție de realitatea concretă și imediată (can. 1048 – §1, 4°). Tribunalul de apel al Tribunalului Intereparhial de Primă Instanță este Tribunalul Ordinar al Bisericii Greco-Catolice, conform can. 1063 din CCEO.

 

CONTACT:

TRIBUNALUL INTEREPARHIAL DE PRIMĂ INSTANȚĂ

str. Vasile Lucaciu nr. 50

Baia Mare 430341  (MM)

TEL: 0040.262.213.398

FAX: 0040.362.814.531

E-MAILAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.