Miercuri, 04 Octombrie 2023
Super User

Super User

Senior Reporter @EpiscopiaMM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Website URL: http://episcopiaMM.ro
Marți, 23 Februarie 2016 00:00

AMC

Asociatia Medicala Catolica Maramures

Istoria medicală și religioasă consemnează numeroase instituții și organizații care au avut ca scop sprijinirea celor în suferință, a bolnavilor.

În ultima perioadă, problema apărării sănătății a devenit o preocupare permanentă la toate nivelele de organizare socială, națională și internațională.

Solidaritatea cu cei în suferință în viața cotidiană urmează a se concretiza prin acțiuni spirituale și caritabile în legătura directă cu activitatea medicală desfășurată în unități sanitare, spitale sau la domiciliul bolnavilor.

În acest context a luat ființă Asociația Medicilor Catolici în plan internațional, european și național.

La noi în țară această asociație a apărut din inițiativa și sub coordonarea părintelui Puni Emil (din Deva), superior al ordinului iezuit din România la București și respectiv, Baia Mare.

Înființarea oficială avut loc în anul 1991 la București, devenind pe parcurs membră a Federației Europene AMC.

Secțiunea diecezană Maramureș a luat naștere în data de 7 martie 1991 la Baia Mare, la întemeiere luând parte episcopul Lucian Mureșan, medici, farmaciști, biologi, cadre medicale medii, etc.  

Scopul asociației este de a contribui la alinarea suferinței bolnavilor într-un cadru științific, medical și spiritual. Sămânța încolțită atunci s-a dezvoltat și a început să dea roade. 

La ocrotirea vieții în diferitele ei ipostaze sunt chemate cadrele medico-sanitare catolice și nu numai, care vor avea mereu în față pilda „Samariteanului Milostiv”.

Obiectivele teoretice și practice urmărite cuprind aspecte legate de apărarea vieții de la concepere, combaterea avorturilor, a metodelor anticoncepționale, a oricărei forme de atentat la persoana umană, a toxicomanilor și ajutoare materiale sub diferite forme.

Întreaga activitate a AMC se desfășoară în concordanță cu doctrina creștină catolică.

De-a lungul anilor, în întrunirile periodice au fost prezentate și discutate variate subiecte instructive medicale și spirituale, de informare, organizatorice etc. S-a avut în mod permanent o legătură și colaborare cu medicul spiritual, preotul, pentru asistența sufletească a bolnavilor din spitale și de la domiciliu. Au fost montate în primul an aproximativ 80 de crucifixe cu corpus în saloanele, cabinetele, la intrarea Spitalului Județean Baia Mare. S-a menținut o colaborare fructuoasă cu conducerea spitalului din Baia Mare și din eparhie, cu dispensarele medicale, cu personalul din subordine ale acestora. Un sprijin din partea Episcopiei Greco-Catolice, o colaborare în spirit ecumenic cu preoții celorlalte culte, cu alte asociații catolice, ordine călugărești, terțiari, etc. S-a ținut mereu legătura și s-a colaborat cu alte asociații din țară (Cluj Napoca, București, Blaj, Sibiu, Reșița, Iași).

În anul 1998 s-a organizat un simpozion național la Baia Mare, având ca temă „Probleme medico-spirituale ale tineretului”, cu participarea a numeroși medici și preoți din mai multe orașe din țară. Membrii din cadrul asociației au participat de-a lungul anilor la conferințe, simpozioane din țară și din străinătate (Roma, Veneția, Padova, Praga). Unul dintre medicii din asociație a ținut timp de 4 ani cursuri de Bioetică și Medicină Pastorală la Facultatea de Teologie din Baia Mare.

O preocupare deosebită a asociației a fost cea legată de „Ziua mondială a bolnavului”, pe data de 11 februarie, organizată pe tot cuprinsul eparhiei.

Astfel, în fiecare an au fost organizate ample acțiuni spirituale și caritative în mod deosebit în toate spitalele din Baia Mare și Baia Sprie, care au o capacitate de aproximativ 1600 de bolnavi.          

La sediul asociației „Somaschi” s-a înființat un cabinet medical pentru adulți și copii, cabinet stomatologic, punct farmaceutic cu consultații și medicamente gratuite deservite de către membrii asociației.

Prin intermediul unor asociații catolice din Italia, a Caritas-ului, a Ordinului Maltez s-a realizat achiziționarea mai multor ambulanțe de Salvare și aprovizionarea periodică cu medicamente, aparate și echipamente sanitare pentru spitalele din Baia Mare pe tot parcursul acestor ani.

 

 

COMITETUL AMC:

 Președinte: Dr. Ilieș Alexandru

Responsabil financiar: Asistent Cociș Victor

Secretară: Gîrboan Adriana, biolog

Asistent Spiritual: pr. Șimonca Mihai

Marți, 23 Februarie 2016 00:00

Tribunal

SCURT ISTORIC

La data de 24 octombrie 2006, Preafericitul Părinte Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, înființa – prin Decretul nr. 33/2006 – Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță pentru toate eparhiile situate în limitele teritoriului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Se punea astfel în aplicare preocuparea Legislatorului Suprem din Biserica Catolică, exprimată în canonul 1067 §1 din CCEO (Codul Canoanelor Bisericilor Orientale): „Tribunalul de gradul întâi, pentru mai multe eparhii ale aceleiaşi Biserici sui iuris, poate fi înfiinţat de către Patriarh, cu consimţământul Episcopilor eparhiali interesaţi, dacă este vorba de eparhii situate în limitele teritoriului Bisericii patriarhale…”. Decretul a fost emis „în baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinților Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a dezbaterilor desfășurate statutar în ședința de lucru a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din data de 23-24 octombrie 2006, conform can. 1067 CCEO…”.

Prin decretul amintit, se stabilea sediul Tribunalului la Oradea, iar Episcopul Eparhial al acestui sediu devenea Moderatorul Tribunalului, având sarcina de a-l constitui și a numi membrii săi. Totodată, se amintea că funcționarea Tribunalului se ghidează după normele comune de drept din CCEO și în conformitate cu Statutul propriu, aprobat în Sinodul Episcopilor.

Tribunalul a funcționat la Oradea timp de șapte ani, până în anul 2013, când activitatea sa a fost suprimată pe o perioadă nedeterminată, întrucât rămăsese fără personalul necesar desfășurării activității sale. În perioada de activitate, au fost soluționate multe cauze matrimoniale și penale, răspunzându-se astfel necesității din Biserica noastră de a avea un instrument pentru aplicarea justiției. De altfel, de-a lungul timpului la cancelariile tuturor Eparhiilor din Biserica noastră fuseseră introduse cereri de deschidere a proceselor pentru judecarea unor cazuri matrimoniale care din diferite motive nu putuseră fi soluționate. Tribunalul de la Oradea le-a preluat și soluționat; alte solicitări au fost introduse direct la sediul său, după începerea activității. Aproape toate procesele au fost instrumentate și rezolvate, astfel încât în anul 2013 când activitatea sa a fost suspendată, rămăsese un singur caz matrimonial pe rol.

La 25 noiembrie 2014 Preafericitul Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, „…după consultarea prealabilă a Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop Eparhial de Oradea, ca urmare a deciziei Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară între 27-29 octombrie 2014…” a emis Decretul 1018/14 prin care se suprimă Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță de la Oradea.

În aceeași lună, la 28 noiembrie 2014, Preafericirea Sa, după consultarea prealabilă a Preasfinției Sale Vasile Bizău, Episcop Eparhial de Maramureș și ca urmare a deciziei aceluiași Sinod al Episcopilor, va înființa prin Decretul 1019/14 Tribunalul Intereparhial de Primă Instanță pentru toate Eparhiile situate în limitele teritoriului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu sediul la Baia Mare, pe teritoriul Eparhiei de Maramureș. Episcopul Eparhial de Maramureș devine Moderatorul acestuia, cu sarcina de a constitui și numi membrii Tribunalului.

În data de 16 martie 2015 a avut loc la sediul Episcopiei din Baia Mare întâlnirea de constituire a Tribunalului. La preluarea funcției, membrii acestuia au depus jurământul de fidelitate (așa cum este formulat în Scrisoarea ApostolicăAd Tuendam Fidem a Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea).

 

COMPONENŢĂ

Preasfinția Sa Vasile, Episcopul de Maramureș și Moderator al Tribunalului, a numit următorii membri:

 1. Pr. Ioan BALEAVicar Judecătoresc – Președintele Tribunalului;
 2. Pr. Istvan KOZSAN – Judecător;
 3. Pr. Augustin BUTICA – Judecător;
 4. Nicodim NICOLAIȘEN – Apărător al Legăturii;
 5. Dumitru Florin ORZA –  Apărător stabil;
 6. Marian SUSA – Notar.

 

COMPETENŢE

Conform can. 1067 §3 din CCEO, „în eparhiile pentru care a fost înfiinţat acest tribunal, nu poate fi înfiinţat în mod valid un tribunal eparhial colegial”. Astfel, Tribunalul Intereparhial este unicul Tribunal care are competență pentru judecarea, în primă instanță, a tuturor cauzelor – matrimoniale, penale sau contencioase – ale tuturor Eparhiilor din compunerea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Tribunalului colegial cu trei judecători îi sunt rezervate:

 • cauzele privind legătura hirotonirii sacre;
 • cauzele despre legătura matrimonială;
 • cauzele penale care implică delicte care atrag după sine pedeapsa excomunicării majore, a privării de funcție, a reducerii la un grad inferior sau a depunerii (cf. can. 1084 – §1 din CCEO).

De asemenea, dreptul comun lasă la latitudinea dreptului particular al fiecărei Biserici sui iuris să determine și alte cauze rezervate judecării de către un Tribunal colegial format din trei judecători, în funcție de realitatea concretă și imediată (can. 1048 – §1, 4°). Tribunalul de apel al Tribunalului Intereparhial de Primă Instanță este Tribunalul Ordinar al Bisericii Greco-Catolice, conform can. 1063 din CCEO.

 

CONTACT:

TRIBUNALUL INTEREPARHIAL DE PRIMĂ INSTANȚĂ

str. Vasile Lucaciu nr. 50

Baia Mare 430341  (MM)

TEL: 0040.262.213.398

FAX: 0040.362.814.531

E-MAILAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri, 19 Februarie 2016 00:00

Educația – o pasiune care se reînnoiește

În anii următori Conciliului Vatican II, Magisteriul a subliniat în repetate rânduri imperioasa necesitate ca instituțiile catolice de învățământ să fie nu numai niște „tonomate de competențe”, ci locuri de întâlnire și de dialog, în spiritul educației pentru viață și al eforturilor pentru binele comun. Instrumentumlaboris „Educația astăzi și mâine. O pasiune care se reînnoiește” oferă o platformă ideală pentru înțelegerea și analizarea provocărilor unei societăți foarte fragmentate, aflate într-o continuă căutare a unor puncte ferme de referință.

În centrul misiunii învățământului catolic este nevoie de crearea unui climat bazat pe valori, astfel încât actul educativ să devină o mărturie vie a apostolatului în folosul semenilor. În ciuda pluralismului cultural, demnitatea și unicitatea fiecărei persoane trebuie să se regăsească în miezul proiectului educațional inspirat de valorile Evangheliei.Se prezintă așadar provocarea de a recrea o școală catolică primitoare și fraternă, unde fiecare să se simtă binevenit, acceptat și iubit, unde nimeni să nu ajungă marginalizat sau exclus, iar școala să-i contamineze pe toți – în egală măsură pe cei dinăuntru și pe cei dinafară – de această bunătate și fraternitate, generând astfel pace, dreptate, milă și caritate.

Sunt evidențiate valorile creștine, care constituie fundamentul oricărei instituții catolice de învățământ, încurajând un tip de cunoaștere deschis transcendenței. Este vital ca educatorii să-și păstreze intacte speranța și curajul de a da mărturie, de a fi mărturisitori ai valorilor Evangheliei, ca rezultat direct al unei pasiuni mereu reînnoite pentru Cristos și pentru educație: „Cea mai mare criză a educației, din perspectivă creștină, este această închidere față de transcendență. Este esențial să pregătim inimile pentru ca Domnul să se arate, dar în totalitate; adică în totalitatea umanității, care conține și această dimensiune a transcendenței. A educa uman, dar păstrând deschise orizonturile. Orice tip de închidere este în detrimentul educației.”În contextul actual, Congregația pentru Educația Catolică vede în educație o sarcină complexă, vastă și urgentă. Scopul principal al acesteia este formarea persoanei umane în integralitatea sa, cu accent pe dimensiunea religioasă și spirituală. Este  imperativ ca educatorul catolic să-și asume o misiune specifică școlii creștine: aceea de a transmite copiilor și tinerilor, dincolo de cunoștințe și de competențe, valorile Evangheliei.

Înainte de toate, predarea, învățarea, studiul și cercetarea trebuie să fie caracterizate printr-un angajament ferm și riguros față de Adevăr. Dincolo de necesitatea unei investiții în competențe, accentul trebuie pus pe calitățile umane, astfel încât învățarea să nu se limiteze la o simplă asimilare de conținut informațional, ci să ofere accesul la dimensiunea spirituală a existenței.

Toate aceste aspecte au fost dezbătute în cadrul Congresului Mondial „Educația astăzi și mâine. O pasiune care se reînnoiește”, organizat la Roma,în intervalul 18-21 noiembrie 2015de Congregația pentru Educația Catolică de la Vatican. Evenimentul, care s-a bucurat de participarea a peste 2 000 de invitați din toată lumea, s-a înscris în contextul aniversării a 50 de ani de la Declarația conciliară „Gravissimuseducationis” şi a 25 de ani de la publicarea Constituției apostolice „Ex cordeEcclesiae”.

În cadrul Congresului au fost dezbătute teme numeroase, între care centralitatea și diversitatea elevilor/studenților, formarea profesorilor, pluralismul instituțiilor educative și educația integrală a persoanei într-o societate tot mai pronunțat multiculturală și multireligioasă. Intervențiile s-au concentrat pe patru mari teme: identitatea și misiunea instituțiilor catolice, subiectele pe care se axează în prezent educația, formarea formatorilor și perspectivele actuale în educație.Unul dintre principalele obiective ale Congresului a fost acela de a le oferi școlilor catolice un spațiu de dialog și dezbatere pe tema provocărilor create de criza contemporană a educației și de impactul acesteia asupra Bisericii. Au fost explicit încurajate gândirea critică și accesul educatorilor la modalități de formare continuă și tehnici de predare inovatoare.

Congresul și-a asigurat eficiența prin rapoarte, mese rotunde, conferințe, mărturii și exemple de bună practică, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar și legal-administrativ. Sesiunea inaugurală a început cu salutul oficial al Eminenței Sale Cardinalul Giuseppe Versaldi, prefectul Congregației pentru Educația Catolică, și a fost urmat de multiple intervenții pe tema celor două importante documente ale Magisteriului. În ultima zi a Congresului, participanților li s-au alăturat reprezentanții școlilor și ai universităților catolice din Roma, cu toții interesați de mesajul pe care Sfântul Părinte Francisc l-a adresat instituțiilor catolice de învățământ din lumea întreagă. Sfântul Părinte Papa Francisc a marcat prin discursul său un pas important al noii evanghelizări, îndemnându-ne să ieșim în lume fără teamă și mereu disponibili.

Discursul Suveranului Pontif m-a înălțat spiritualși mi-a întărit speranța că, în ciuda unei lumi contemporane dominatede sărăcie spirituală, de mizerie morală și de brutalitate, mai există – cu ajutorul lui Dumnezeu și al celor ce cred cu adevărat în puterea Sa – posibilitatea formării semenilor în sensul veritabilei demnitățiumane. Înconjurată de colegii mei, educatori catolici veniți din toate colțurile lumii, mi-a fost reconfirmată convingerea că, împreună cu Cristos și împărtășind idealurile Evangheliei, nu vom rămâne singurinicicând. Prin propriile fapte șiprin intermediul exemplului personal dat în viața de fiecare zi, educatorul catolic este un punct de reper pentru atâtea suflete aflate în formare.

Am reținut câteva idei subliniate de Sfântul Părinte: să părăsim tot ceea ce înseamnă confort personal, să luptăm pentru eradicarea dezordinii morale, să le demonstrăm tinerilor pe care-i formăm că un suflet care-L urmează pe Cristos va fi fericit și nu va cunoaște boala, depresia, tristețea. Indiferent dacă școala catolică se află într-o metropolă impunătoare sau într-un sat neînsemnat, educatorii catolici sunt chemați să semene în inimile elevilor germenii păcii, ai dreptății și ai milostivirii, ai iertării și ai speranței: „Lăsați locurile unde se află mulți educatori și mergeți la periferie. Căutați acolo. Sau cel puțin părăsiți zona de mijloc! Căutați-i acolo pe cei nevoiași, pe cei săraci. Iar ei au ceva ce tinerii din cartierele mai bogate nu au – nu din vina lor, ci pentru că este o realitate sociologică: ei au experiența supraviețuirii, dar și a cruzimii, a foamei, a nedreptăților. Ei au o umanitate rănită. Iar eu cred că mântuirea noastră vine din rănile unui om rănit pe cruce. Din aceste răni, ei extrag înțelepciune, în cazul în care există un profesor bun care să-i călăuzească.” Sfântul Părinte insistă asupra nevoii de a ne găsi centrul în Cristos, de a ieși din propria zonă de confort, având curajul de a ne îndrepta spre periferie, de a lupta împotriva marginalizării și a excluziunii, îndemnându-ne să facem ceea ce a făcut Don Bosco într-o perioadă în care copiii străzii erau extrem de numeroși: „Educație de urgență. Educație multicoloră.” Școala catolică trebuie să își concentreze atenția asupra unei noi evanghelizări, purtând mesajul divin cu pasiune, devotament și deschidere. Se caută o „educație de urgență” prin intermediul unor căi noi:

-  educația informală; Sfântul Părinte subliniază: Este necesar să ne deschidem unor noi orizonturi, să creăm noi modele [...] există trei limbaje: limbajul capului, limbajul inimii, limbajul mâinilor. Educația trebuie să se desfășoare pe aceste trei direcții”;

-  educația incluzivă: „O educație devine incluzivă pentru că toată lumea are un loc al său; este incluzivă și din punct de vedere uman. [...] Adevărata Școală trebuie să predea concepte, obiceiuri și valori”;

-  educația riscului: „Un educator care nu știe să-și asume riscuri, nu este potrivit pentru a educa. […] Adevăratul educator trebuie să fie un maestru al riscului, dar al unui risc rezonabil”.

Sfântul Părinte a deplâns întreruperea pactului educațional astăzi, în urma căreia „și educația a devenit prea selectivă și elitistă”: „Pactul educațional dintre familie și școală s-a rupt! E nevoie de un nou început. Pactul educațional dintre familie și stat s-a rupt de asemenea. Educatorii se află printre cei mai prost plătiți lucrători: ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că statul pur și simplu nu are niciun fel de interes. Dacă ar fi avut, lucrurile nu ar fi stat astfel. Pactul educațional s-a rupt. Și aici trebuie să intervenim noi, să căutăm noi modalități.”

Suveranul Pontifne invită să ne mobilizăm mai mult pentru a „recrea educația”, în ideea în care „nu vom putea schimba lumea, dacă nu schimbăm educația”. Suntem chemați de Sfântul Părinte să semănăm în rândul copiilor și al tinerilor virtuți, fără a ne lăsa învinși de îngrijorări inutile, pentru că „Cine seamănă larg, larg culege! Cine seamănă puțin, puțin culege!”. Să ne abandonăm ființa în mâinile lui Isus, pe care să-L invocăm cu încredere totală; El ne va susține în efortul constant de a semăna și ne va garanta șansa unei recolte bogate.

Congresul a confirmat convingerea că există o legătură strânsă între identitatea și misiunea instituțiilor de învățământ (școli și universități catolice). Misiunea învățământului catolic derivă, astăzi ca și în trecut, din însăși identitatea Bisericii, încorporată în mandatul de evanghelizare: „Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura” (Marcu 3:16,15). Prin urmare, în loc de afișarea unor atitudini reactive de izolare defensivă față de societatea secularizată care alimentează valorile individualismului competitiv și care legitimează și chiar încurajează inegalitatea și pare să sfideze educația în valorile sale cele mai profunde (primatul persoanei, valoarea comunității, binele comun, preocuparea pentru cei nevoiași, cooperarea și solidaritatea), școlile și universitățile catolice sunt chemate să ia o atitudine proactivă care să vizeze reafirmarea valoarea persoanei umane: „Acolo unde există rigiditate, nu poate exista umanism, iar acolo unde nu există umanism, nu poate intra Cristos! Ușile îi sunt închise! Drama închiderii în sine își are rădăcinile în rigiditate. Iar oamenii își doresc altceva […], își doresc un dialog. Dar atunci când pactul educațional este încălcat și apare rigiditatea, nu mai există loc pentru dialog.”

Citând documentul Conciliului, Sfântul Părinte Francisc ne reamintește: „Biserica recunoaște faptul că extraordinara importanță a educației în viața umană și incidența sa din ce în ce mai semnificativă în progresul social contemporan sunt profund legate de îndeplinirea mandatului primit de la divinul său Fondator, și anume acela de a transmite tuturor oamenilor misterul mântuirii.” Educația va fi lipsită de eficiență dacă nu își propune, înainte de toate, să creeze o nouă paradigmă. Cu cât ne asumăm mai profund misiunea de educatori creștini, cu atât vom simți mai acut nevoia de a fi uniți cu Cristos. Elevii noștri, semințe ale transformării în societate, caută nu doar nișteprofesori, ci niște adevărațimărturisitori.

O altă provocare pentru educația catolică a prezentului este aceea de a dărâma zidurile: „Cel mai mare eșec pe care îl poate avea un educator este acela de a face educație «în interiorul zidurilor». Educația în interiorul zidurilor: zidurile unei culturi selective, zidurile unei culturi de siguranță, zidurile unui sector social afluent și care se rezumă la atât.”

Instrumentumlaboris s-a încheiat cu un chestionar, care a fost trimis unui număr semnificativ de instituții catolice de învățământ (conferințe episcopale, congregații religioase, școli și universități, asociații, grupuri de părinți și alte părți interesate), care s-a materializat în cartea 233 Testimonios. Educarhoy y mañana. Una pasiónque se renueva. (233 de mărturii. Educația astăzi și mâine. O pasiune care se reînnoiește), lansată în cadrul Congresului. Fratele salezian Juan Antonio OjedaOrtiz, doctor în educație, directorul academic al OIEC, organizator principal al Congresului și coordonator al cărții, ne-a adresat un cuvânt de mulțumire specialiștilor care am contribuit cu materiale proprii la această apariție editorială. Cu aprobarea Excelenței Sale Aurel Percă, responsabil cu educația în Conferința Episcopilor Catolici din România, următorii reprezentanți ai învățământului catolic din țara noastră au trimis materiale spre publicare în cartea Testimonios: Preasfințitul Episcop Aurel Percă, Preasfințitul Episcop Virgil Bercea, prof. dr. Miorița Baciu Got, sr. dr. GiovannaMuha, sr. dr. Rodica Miron și prof. dr. Gál László. Pe parcursul lucrărilor, România a beneficiat de un important sprijin logistic din partea doamnei YolandaSobrinoPoves, secretara Congresului Mondial „Educația astăzi și mâine.O pasiune care se reînnoiește”.

În același interval de timp, s-a desfășurat la Roma cea de-a XIX-a Adunare Generală a OIEC, în cadrul căreia domnul Philippe Richard din Franța (directorul Centrului Universitar Catolic din Burgogne, anterior reprezentantul OIEC la ONU) a fost ales în funcția de secretar general al Oficiului Internațional al Educației Catolice (OIEC), cu sediul la Bruxelles – organizație ce reprezintă învățământul catolic la UNESCO, ONU și Consiliul Europei, promovând proiectul educativ creștin bazat pe valorile Evangheliei.

După Congresul OIEC, am participat la Adunarea Generală a Comitetului European al Educației Catolice (CEEC-Bruxelles), în cadrul căreia ne-am bucurat de intervenția în plen a Excelenței Sale AngeloVincenzoZani, secretarul Congregației pentru Educația Catolică, care ne-a vorbit despre proiectele instituției pe care o reprezintă, dar și despre misiunea educatorului catolic în modernitate.

Pentru o mai bună diseminare a problematicii Congresului, vă semnalez cele două interviuri pe care le-am acordat posturilor Radio Vatican și Radio Mariaîn timpul lucrărilor, primul dintre acestea regăsindu-se în mediul online la adresa: http://ro.radiovaticana.va/news/2015/11/21/educa%C5%A3ia_catolic%C4%83,_la_50_de_ani_de_la_conciliul_vatican_ii/1188479.

În concluzie, pentru a fi buni educatori catolici, trebuie să-i urmăm sfatul Papei Francisc, care ne îndeamnă să nu ne temem de nou, căci suntem chemați spre schimbare și spre nobila datorie de a-i educa zi de zi pe copii și pe tineri. Îl rugăm pe Domnul să reverse harul Său asupra noastră, pentru a putea fi o mărturie a dragostei Lui acolo unde ne poartă Providența, dar mai ales la catedră. Să dăm mereu mărturie despre credința curată, semănată în sufletele noastre de părinții și de profesorii noștri. Domnul este alături de noi și ne sprijină cu harul său. Ajutându-ne unii pe alții, suntem datori să lucrăm împreună și să ne dăruim întreaga pasiune unei veritabile relansări a educației catolice.

Iar în momentele de cumpănă ori de îndoială, să nu uităm cuvintele de încurajare ale Sfântului Părinte, care ne reamintește că răsplata educatorului creștin nu poate fi cuantificată, depășind cu mult sfera materialului: „Și vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult vouă, educatorilor – prost plătiți cum sunteți –, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Trebuie să reeducăm multe civilizații. Trebuie să reeducăm Europa. Îmi spunea rectorul iezuit al unui colegiu cât efort trebuie depus pentru schimbarea mentalităților, pentru o reeducare pe calea pe care Biserica și-o dorește astăzi. Și astfel se poate ajunge chiar și la inimile acelora care nu cred. […] De ce? Pentru că aceasta este consecința pasiunii față de educație: «umanizarea» oamenilor.”

Prof. dr. Miorița Got,

președinta SNEC-România

 

 

 

„A ne încrede în Isus milostiv ca Maria: ‘Faceți tot ce vă va spune!’” acesta este mesajul Papei Francisc pentru cea de-a XXIV-a Zi mondială a bolnavului. Se împlinesc 24 de ani de când Papa Ioan Paul al II-lea a instituit această zi dedicată bolnavilor  prin scrisoarea din luna mai 1992, la cererea Consiliului Pontifical pentru Pastorația Lucrătorilor Sanitari.

În Baia Mare, începând din 1993, se organizează anual evenimente ce cuprind acțiuni spirituale și caritative îndreptate spre cei aflați în suferință. Sunt implicați în organizare Asociația Medicală Catolică Maramureș (președinte – dr. Alexandru Ilieș) împreună cu Parohia nr IX – Spitale (pr. Mihai Șimonca), precum și voluntari din Asociațiile aflate în oraș (Asociația Tineretului Catolic Maramureș, Serviciul de Ajutor Maltez, Cercetași) și Caritas Baia Mare.

În acest an, evenimentele au debutat cu ziua de joi 11 februarie prin celebrarea Maslului de Obște la Spitalul de Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare. Au participat preoți din protopopiatul Baia Mare, alături de pr. protopop Emil Gîrboan și pr. Mihai Șimonca (preot al Parohiei nr 9 - Spitale), precum și bolnavi din spital și persoane laice din Baia Mare. A urmat apoi miruirea și împărțirea de cadouri tuturor bolnavilor din Spitalele Infecțiose și Psihiatrie, TBC și Policlinica 2 Baia Mare.

Vineri 12 februarie pr. Mihai Șimonca împreună cu pr. Sabadâș Vasile (preot Baia Sprie) au celebrat Sf. Liturghie la Azilul de Bătrâni din Baia Sprie.  

Sâmbătă 13 februarie, bucuria participanților la Maslu de obște celebrat la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a fost sporită de faptul de a-l avea în mijlocul lor pe PS Vasile Bizău, împreună cu un sobor de preoți. Astfel Ierarhul a ținut un profund cuvânt de învățătură inspirat din mesajul Papei Francisc pentru această zi mondială a bolnavului. A explicat modul în care Maria, cea care avea încredere într-un mod cu totul abandonat în Fiul său, lucru care a determinat-o să-i îndemne pe cei prezenți la nunta din Cana să facă tot ceea ce le va spune El, poate deveni pentru noi toți un model atunci când, în viață, ne întâlnim cu boala. Din punct de vedere uman, boala poate reprezenta un dușman, dar privită cu ochii credinței, aceasta poate să devină ceva luminos, ceva ce ne conduce spre Domnul. „Bolnavul are nevoie de o prezență; are nevoie de susținere și are nevoie de a ști că este înțeles. Știm cum se schimba psihologic o persoană aflată în suferință, devine de nerecunoscut. Ea are nevoie de încurajare, de apropiere și mai ales de iubirea noastră. Cine reușește, în familii, să fie răbdător și să se dedice îngrijirii celor în suferință, nu face decât să se sfințească pe sine, să fie oglindă a lui Isus, care-l însoțește și care ne însoțește pe fiecare dintre noi”, a afirmat Episcopul.

După ungerea cu uleiul binecuvântat, PS Vasile și preoții prezenți, însoțiți de către tinerii voluntari ai Asociației Tineretului Catolic Maramureș, Serviciului de Ajutor Maltez și Cercetași, au vizitat pacienții internați în spital, oferindu-le cuvinte de încurajare, rugăciuni și cadouri.

Chiar dacă vorbim despre profesia medicală și vocația de a îngriji pe cei aflați în suferință sau suntem doar fratele, mama sau soția celui bolnav,  suntem cu toții chemați să învățăm adevărata lecție a milostivirii, mai ales în acest timp special dedicat redescoperirii milostivirii lui Dumnezeu față de oameni (Adriana Girboan, secretar AMC Maramureș).

 Biroul eparhial de presă

În perioada 08-13 februarie 2016, la Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Prilog s-au desfășurat lucrările Sinaxei Provinciale a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (Ordine Basiliano di San Giosafat), Provincia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, România.

Sinaxa a început cu o zi de reculegere spirituală și rugăciune condusă de PSS Florentin Crihălmeanu Episcop eparhial de Cluj-Gherla. Apoi lucrările au continuat cu o analiză a trăirii vieții spirituale călugărești în fraternitate la lumina documentelor Bisericii și a îndemnurilor adresate de Sfântul Părinte Papa Francisc tuturor celor care au îmbrățișat Viața Consacrată.

În data de 11 februarie 2016 participanții la Sinaxă au ales Conducerea provincială pentru un mandat de 4 ani conform Statutului OSBM. Protoegumen este ieromonahul Ioan Laurian Daboc, OSBM, Vicar provincial și Consilier este ieromonahul Augustin Gavrilă Dunca, OSBM și Consilier provincial și Admonitor este ieromonahul Ioan Marin Albu, OSBM.

În data de 12 februarie 2016 noua Conducere provincială, împreună cu toți participanții la Sinaxă, au celebrat Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Prilog împreună cu Episcopul locului PSS Vasile Bizău, eparh de Maramureș în semn de comuniune și prețuire.

După ce am privit trecutul cu recunoștință, așa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc, Sinaxa provincială propune tuturor călugărilor bazilieni ai provinciei noastre să trăiască viața călugărească în fraternitate privind cu speranță spre viitor și cu încredere în milostivirea și Providența Divină.

Bunul Dumnezeu să BINECUVÂNTEZE, cu harurile sale cele bogate, pe toți binefăcătorii și colaboratorii Ordinului Sfântului Vasile cel Mare.

Protoegumen

Vineri, 12 Februarie 2016 00:00

Revista Eparhială

2/2023

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2023

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2022

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2022

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2022

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2022

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2021

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2021

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2021

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2021

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2020

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2020

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2020

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2020

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2019

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2019

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2019

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2019

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2018

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2018

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2018

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2018

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2017

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2017

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2017

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2017

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2016

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2016

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2016

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2016

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2015

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2015

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2015

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2015

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2014

DESCHIDE REVISTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2014

DESCHIDE REVISTA

coperta 3 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2014

DESCHIDE REVISTA

coperta-2-2014.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2014

DESCHIDE REVISTA

coperta 1 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2013

DESCHIDE REVISTA

copertaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3/2013

DESCHIDE REVISTA

coperta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2/2013  DESCHIDE REVISTA coperta  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1/2013 DESCHIDE REVISTA

coperta fata

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

      4/2012 DESCHIDE REVISTA

coperta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2012

 DESCHIDE REVISTA

Lumina Credintei nr. 3 din 2012_Page_01

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2012 

DESCHIDE REVISTA

coperta

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2012

DESCHIDE REVISTA

coperta final 1 2012

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2011

 DESCHIDE REVISTA

coperta final 1 2011

Miercuri, 03 Februarie 2016 00:00

Viața consacrată: umilință și simplitate

Marți 2 februarie, sărbătoarea „Întâmpinarea Domnului în Templu”, prin celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești la biserica „Sfânta Maria” (Baia Mare), s-a încheiat oficial Anul Vieții Consacrate în Eparhia de Maramureș. Cu această ocazie, sărbătoarea a fost precedată de o seară de rugăciune care a cuprins Vecernia Întâmpinării Domnului, Acatistul Maicii Domnului și Binecuvântarea Euharistică.

În ziua sărbătorii s-a celebrat Slujba Utreniei, începând cu ora 09.20, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, ora 10.00. 

Au participat la celebrare persoane consacrate din diferite ordine călugărești catolice, atât de rit latin, cât și bizantin, care s-au rugat împreună cu PS Vasile, preoții și credincioșii prezenți pentru har și binecuvântări de la Dumnezeu spre a-și îndeplini cât mai bine misiunea. 

În cuvântul său de învățătură din ziua sărbătorii de 2 februarie, Episcopul a îndemnat preoții, călugărițele și călugării prezenți să aibă încredere că Spiritul Sfânt lucrează în viața lor chiar și atunci când nu se observă în mod evident acest lucru. „Ar trebui însă să intuim modul în care lucrează Spiritul Sfânt prin fiecare dintre noi pentru a ne putea acorda viața cu lucrarea Lui”. Referindu-se la dreptul Simeon amintit în evanghelie, ierarhul afirmă: „Uneori o singură rază de lumină care ne apare în cale reușește să ne lumineze întreaga viață trecută (nu doar prezentă). Așa s-a întâmplat cu dreptul Simeon, care a știut să-L recunoască pe cel care este lumina lumii și în acel moment viața lui, așteptarea lui a căpătat sens”. Astfel, mărturia cea mai de preț pe care persoanele consacrate o pot da este aceea de a pune pe primul loc invizibilul, Spiritul, „ceea ce va să vină”. Pentru că ceea ce va să vină e lucrarea lui Dumnezeu si nu a omului.

Episcopul a îndemnat persoanele consacrate prezente să-și trăiască viața și să caute sfințenia prin umilință și simplitate, după exemplul Sfintei Tereza de Lisieux. Micuța Tereza a pruncului Isus a fost foarte puțin cunoscută în timpul vieții sale. Relațiile sale sociale se rezumau la familie și puțini cunoscuți. În mănăstirea în care locuia, fiind una de clauzură, a cunoscut foarte puține persoane, câteva surori. Dar trăindu-și viața în slujire față de Dumnezeu, în forma pe care ea a găsit-o, citind Scriptura și transformând ceea ce trăia în jertfă, în această energie de ofertă, de iubire; nefiind cunoscută în vremea ei, astăzi o cunoaște lumea întreagă. ”Cum se face ca de la necunoscut, de la a nu te manifesta în mod public ostentativ pentru a căuta glorie, recunoștință, să fii cunoscut azi în toată lumea și să devii doctor la Bisericii?”, se întreabă retoric Ierarhul. Pentru a materializa un răspuns care poate fi ușor înțeles, face comparație cu o mică flacără ce arde constant și care, dacă o ajunge o adiere de vânt, se răspândește și dă naștere altor flăcări. Micuța Tereza a trăit la școala Spiritului Sfânt și pentru ea Cuvântul lui Dumnezeu a fost raza de fiecare zi”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, conform tradiției sărbătorii „Întâmpinarea Domnului în Templu”, s-a celebrat ritualul sfințirii lumânărilor.

Mulțumirile în numele tuturor persoanelor consacrate au fost rostite de către Sora Grația (Congregația Surorilor Lauretane) și s-au îndreptat mai întâi înspre Bunul Dumnezeu pentru că „ne-a chemat la o viață aproape de El”, iar după aceea spre PS Vasile „care acordă importanță și atenție vieții consacrate”, spre preoții și toți credincioșii care se roagă pentru congregațiile religioase.

„Sunt de față mai multe congregații, fiecare cu specificul ei, fiecare cu carisma ei, dar ceea ce ne unește este Isus, Mirele nostru, precum și cele trei virtuți: castitatea, sărăcia, ascultarea. Fiecare dintre noi am fost fascinate de El și am spus Da, însă parcursul nu se oprește la acel răspuns; viața de mănăstire este o luptă continuă și în fiecare zi trebuie să ne reînnoim acest vot dat Mirelui… Vă rugăm așadar să continuați să vă rugați pentru noi pentru a ne îndeplini cât mai bine misiunea”, a spus Sora Grația.

Anul dedicat persoanelor consacrate a fost proclamat de Papa Francisc pentru perioada 30 noiembrie 2014 – 2 februarie 2016pentru a sărbători împlinirea a 50 de ani de la publicarea documentului „Perfectae caritatis” (Conciliul Vatican II), decret care vorbește despre reînnoirea vieții consacrate.

Astfel Sfântul Părinte Papa Francisc a însoțit persoanele care și-au dedicat viața Mirelui Ceresc pe tot parcursul acestui an prin publicare de scrisori dedicate călugărilor și călugărițelor. După îndemnul „Treziţi lumea!” din ajunul inaugurării Anului Vieții Consacrate (20 noiembrie 2014), titlurile scrisorilor care au urmat reprezintă, la fel, îndemnuri precise și directe „Bucurați-vă!”, „Scrutați!”,  și „Contemplați!”. Sunt verbe care ar trebui să caracterizeze viața unei persoane dedicate întrutotul lui Cristos.

Biroul Eparhial de presă

Marți, 26 Ianuarie 2016 00:00

Protopopiat Tara Oasului

Protopopiat Ţara Oaşului

Pr. Protopop Iacob Feier

str. Plopilor nr. 8/45

445200 Negreşti Oaş – Satu Mare

0261-853415

0740 638 813

 

Pr. Brîndușe Ovidiu

Pr. Lohan Gheorghe

Pr. Osoian Paul

Pr. Brînduşe Ovidiu

 • Parohia Certeze

Pr. Pop Romulus

 • Parohia Coca

Pr. Osoian Paul

 • Parohia Gherţa Mare

Pr. Ghiran Remus

Pr. Covrig Marin

Pr. Feier Iacob

Pr. Cordoş Dumitru

Pr. Dunca Augustin 

 • Parohia Racşa

Pr. Vraja Vasile

Pr. Zbona Ioan

Pr. Tămaş Vasile

 • Parohia Turţ

Pr. Ghiran Remus

 • Parohia Vama

Pr. Vraja Vasile

Marți, 26 Ianuarie 2016 00:00

Protopopiat Sighet

Protopopiat Sighet

Pr. Protopop Iusco Vasile

Piața Libertății nr. 25

435500 Sighetu Marmaţiei – Maramureş

0753 904 142

 

Pr. Bersan Sebastian Ovidiu

Pr. Hosu Călin

Pr. Hosu Călin

 • Parohia Călineşti    

Pr. Codrea Ioan

Pr. Rad Găvrilă

Pr. Moiş Petru

 • Parohia Giuleşti      

Pr. Dunca Ştefan

Pr. Corneștean Mihai

Pr. Moiş Petru

 • Parohia Iapa  

Pr. Dunca Gheorghe

 • Parohia Mănăstirea 

Pr. Dunca Ştefan

Pr. Codrea Ioan

Pr. Rednic Marian

Pr. Godja Gheorghe

 • Parohia Sarasău      

Pr. Năsui Gheorghe

Pr. Corneştean Mihai

 • Parohia Săpânţa     

Pr. Grigor Mihai

Pr. Rad Găvrilă

Pr. Florea Vasile, pr. protopop Iusco Vasile

Pr. Iusco Vasile

Pr. Vişovan Marius

 •  Parohia Tisa  

Pr. Dunca Gheorghe

Pr. Vişovan Marius

Marți, 26 Ianuarie 2016 00:00

Protopopiat Seini

Protopopiat Seini

Pr. Protopop Ioan Sălăgean

Piaţa Unirii nr. 18/34

435400 Seini – Maramureş

0262-423590

0745 259 200

 

 • Parohia Aciua

Pr. Horţ Mihai

 • Parohia Apa  

Pr. Florea Ioan

 • Parohia Borleşti      

Pr. Horţ Mihai

Pr. Dobrican Aurelian Anton

Pr. Soponar Dorin

Pr. Coroian Nicolae

Pr. Soponar Dorin

Pr. Pop Daniel Dumitru

Pr. Dobrican Aurelian Anton

Pr. Coroian Nicolae

Pr. Sălăgean Ioan