Joi, 25 Iulie 2024

Papa Francisc la BLAJ: „Să fie de acum înainte numiți Fericiți și să li se poată celebra sărbătoarea în fiecare an, la 2 iunie”

„Noi, ascultând dorința Fratelui Nostru cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Române, a mai multor confrați întru episcopat, precum și a multor credincioși, după ce am primit părerea exprimată de Congregația pentru Cauzele Sfinților, cu Autoritatea Noastră Apostolică dispunem ca Venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu, Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, episcopi și martiri ai Bisericii din România, păstori după inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării și a păcii, să fie de acum înainte numiți Fericiți și să li se poată celebra sărbătoarea în locurile și după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin”, a afirmat Sfântul Părinte Papa Francisc la Blaj, pe Câmpia Libertății, în data de 2 iunie 2019, după ce Preafericitul Cardinal Lucian Mureșan a citit public cererea prin care a solicitat Papei să-i declare fericiți pe cei 7 episcopi martiri greco-catolici.

A fost un eveniment de amploare, un eveniment care va rămâne pentru totdeauna în sufletul și inima celor peste cincizeci de mii de participanți, dar și în istoria Bisericii Greco-Catolice din România. A fost acel moment în care, după un proces dificil care a durat două decenii, Biserica noastră și-a văzut recunoscute meritele de a fi păstrat nealterată legătura cu Biserica Universală, chiar cu prețul martiriului.

Evenimentul din 2 iunie 2019 nu este însă un punct final al unui proces lung și anevoios, ci trebuie văzut ca un punctul plecare al unei noi etape din istoria Bisericii Greco-Catolice din România, un moment din care noi, credincioșii greco-catolici români, să pornim spre aprofundarea vieții episcopilor martiri, pe care să-i cinstim de acum încolo și la care să apelăm atunci când avem nevoie de mijlocire. Iar, după cum a afirmat Papa Francisc, această sărbătoare dedicată lor în data de 2 iunie, să fie pentru noi oportunitate de a ne readuce aminte de suferința lor, de ne ruga să mijlocească pentru noi și de a le mulțumi pentru că iată, datorită lor, astăzi, Biserica Greco-Catolică din România, în deplină comuniune cu Biserica Romei, este liberă spre a se manifesta public. Ne cinstim martirii cu atât mai mult cu cât sunt pentru noi ceva aproape palpabil, sunt istoria noastră recentă, sunt generația părinților și bunicilor noștri, sunt o pată de sânge nevinovat pe istoria Bisericii noastre, sunt prețul libertății noastre confesionale, sunt urmașii cei mai puri ai lui Hristos, sunt modelul nostru de a fi creștin greco-catolic.

„Acești păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire”, a afirmat Sfântul Părinte la Blaj și a încurajat astfel credincioșii prezenți: „Aș dori să vă încurajez să duceți lumina Evangheliei contemporanilor noștri și să continuați să luptați, asemenea acestor fericiți, împotriva noilor ideologii”. Noi suntem, în viziunea Papei, continuatorii Episcopilor Martiri Greco-Catolici și acest lucru înseamnă o mare responsabilitate pentru fiecare credincios, ei și tăria lor în credință, fiind făclia care să ne călăuzească în vremuri de deznădejde.

Gratiile închisorilor prin care s-au perindat Episcopii Martiri le-au fost acestora tron arhieresc timp de mai multe decenii, tron pe care s-a așezat și Papa Francisc la Blaj, acesta fiind confecționat special pentru eveniment, din gratii de temniță și catifea albă, însemnând „puritatea cugetului și simțirii creștine, având rolul de veșmânt al speranței pe care credința ne-o oferă mereu”, citim în albumul „Mică Romă, Papa te salută!” (Editura Buna Vestire, Blaj 2021).

Martiri da, fără speranță și credință, niciodată! Acesta a fost sloganul care i-a ghidat pe cei 7 Episcopi greco-catolici în ultimii ani ai vieții și acesta să ne fie și nouă idealul și făclia care să ne călăuzească pe drumul credinței!

An de an, pe 2 iunie, avem oportunitatea să ne întoarcem să reflectăm la câte puțin din viața Fericiților Episcopi martiri greco-catolici români și să le marcăm, prin rugăciune de laudă, sărbătoarea mult așteptată!  

Talida Trifoi – Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.