Joi, 25 Iulie 2024
  TITLU AUTOR EDITURA, ORASUL, ANUL
1 Antrenament în creștinism 1 și 2. Curs biblic pt. începători și intermediari Gibson Jean Christliche Literatur-Verbreitung e.V.
2 Apocalipsul. Sf. Ioan - Apostol. Primordialul și esențialul. Ortodoxia Horja Mircea Emil  
3 BIBLIA Bulai A.-Pătrașcu E.(tr.) Iași 2013
4 BIBLIA   GVB 1989, 1990
5 BIBLIA    
6 BIBLIA    
7 Biblia, o carte unica in felul ei I    
8 Cântarea Cântărilor Bartolomeu V. A. Ed. Anastasia, 1998
9 Cartea lui Iov Bartolomeu V. A. Ed. Anastasia
10 Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim) Pandrea L. V. Viața Creștină, Cluj-Napoca 1993
11 Concordance de la Bible. Nouveau Testament Bardy M.-Odelain O.-Sandevoir P. Ed. Du Cerf - Desclée De Brouwer
12 Concordanza Pastorale della Bibbia Poswick G.P.E. Ed. Dehoniane, Bologna 1998
13 Consuderații asupra unor traduceri biblice românești din sec. XIX-XX Birtz Remus Mircea Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2013
14 Contemporanii lui Hristos Orsatti Mauro Ed. Buna Vestire, Blaj 2000
15 Curs de Testament Vechiu    
16 De la Abraham la Iosua Petercă Vladimir Inst. Teol. Rom.-Cat., București 1996
17 Dictionnaire du Nouveau Testament Léon-Dufour Xavier Ed. du Seuil, Paris 1975
18 Dictionnaire du Nouveau Testament  revue deux.  éd. Léon-Dufour Xavier Ed. du Seuil, Paris 1975
19 Dizionario della Bibbia vol I-II Gerard  André-Marie Biblioteca Universale Rizzoli, Mlano 1994
20 Dizionario delle immagini e dei simboli Biblici Lurker Manfred (ed.) Paoline, Roma 1990
21 Două Testamente William Riley Arh. Rom.-Cat. București, 1992
22 Dumnezeu vorbește copiilor săi (2 buc.)   Verbo Divino, Pamplona 1991
23 Evanghelia după Ioan. Biblioteca Scripturii XX  (2 buc.)   Arh. Rom.-Cat. București, 2001
24 Evanghelia după Luca. Biblioteca Scripturii XIX  (2 buc.)   Arh. Rom.-Cat. București, 2001
25 Evanghelia după Marcu. Biblioteca Scripturii XVIII  (2 buc.)   Arh. Romano-Cat. București, 1996
26 Evanghelia după Matei. Biblioteca Scripturii XVII (2 buc.)   Arh. Romano-Cat. București, 1996
27 Evanghelie și tradiție rabinică Remaud Michel Sapientia, Iași 2009
28 Genesa Stamatiadi Petru Ed. Literară a casei școalelor, 1925
29 Grand Atlas de la Bible Grollenberg L.H. Ed. Sequoia, Paris-Bruxelles 1962
30 Harper's Bible Dictionary Achtemeier P.J. (ed.) Harper Collins, San Francisco 1971
31 Harper's Bible Dictionary Mays James L. Harper Collins, San Francisco 1988
32 I salmi, preghiera dell'uomo Gelin Albert Queriniana, Brescia
33 Il processo di Gesù Blinzler Josef Paideia, Brescia 1966
34 Interpretarea biblică în criză Ratzinger Joseph Ed. Fundației pentru Studii Europene, 2007
35 Introducere critică în cărțile Testamentului Nou Lemeny Emilian Anul 1941
36 Introducere generală în cărțile Testamentului Vechiu vol I Lemeny Emilian  
37 Introducere în Sfânta Scriptură Sescu Petru (coord.) Sapientia, Iași 2006
38 Introducere în studiul Noului Testament Orsatti Mauro Ed. Buna Vestire, Blaj 2008
39 Introducere și comentariu la Sf. Scriptură vol I Brown - Fitzmyer - Murphy (ed.) Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2005
40 Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură vol II Brown - Fitzmyer - Murphy (ed.) Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2007
41 Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură vol IX Brown - Fitzmyer - Murphy (ed.) Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2007
42 Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură vol VIII Brown - Fitzmyer - Murphy (ed.) Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2007
43 Istoria biblică pentru școlile poporali Pop Gavril Tipografia sem. Gr.-cat., Blaj 1914
44 La Dernière cène. Les paroles de Jésus Jeremias J. Cerf, Paris 1972
45 Le parabole di Gesù Jeremias Joachim Paideia ed., Brescia 1967
46 L'évangile de Marc Hervieux Jacques Centurion, Paris 1991
47 L'évangile de Matthieu Tassin Claude Centurion, Paris 1991
48 Luke and Acts O'Collins G.-Marconi G. Paulist Press, Mahwah 1991
49 Luke the theologian. Aspects of his teaching Fitzmyer Joseph A. Paulist Press, New-York-Mahwah 1989
50 Metodologia del Nuovo Testamento. Esposizione del metodo storico-critico Zimmermann Heinrich Marietti, Stuttgart 1971
51 Metodologia Noului Testament Egger Wilhelm Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006
52 Noul Testament   Ed. BOR, București 1995
53 Noul Testament Bălai Ioan (tr.) Oradea, 1995
54 Noul Testament    
55 Noul Testament (5 buc.) Pascal E. (tr.) Ed. Du Dialogue, Paris 1976
56 Noul Testament și Psalmi (alese pt. Taize)    
57 Noul Testament. Psalmii   GVB, București, 1998
58 Nouveau Testament. Traduction Ecuménique de la Bible   Les Ed. Du Cerf, Paris 1972
59 Nuovo Dizionario di teologia Biblica Rossano P. - Ravasi G. - Girlanda A. (edd.) Paoline, Roma 1988
60 Nuovo Testamento. Il Vangelo secondo Marco Schweizer E. Paideia ed., Brescia 1971
61 Pe urmele Sfântului Pavel, apostolul neamurilor Prat Ferdinand
  1. Cyabalda Editeur, Paris 1923
62 Pelerin în țara sfântă Dumea Claudiu Ed. Presa Bună, 1999
63 Pentateuhul sau cele cinci cărți ale lui Moise   Ed. BOR, București 1997
64 Petru și Pavel la Roma. Studii și conferințe Lemeny Emilian Ed. Asociației Sf. Nichita, Cluj 1943
65 Piccolo Atlante Biblico   Ed. Elle di Ci, Torino
66 Piccolo Atlante della Bibbia   San Paolo, 1992
67 Privire de ansamblu asupra Noului Testament Tenney C. Merrill Europostic, Cluj
68 Psalmii    
69 Psalmii Bulai A. - Budău A.- Răchiteanu I. Sapientia, Iași 2005
70 Repere de teologie. Studii și eseuri Biblice AA.VV. Universitatea Biblică din România, București 2000
71 Résurrection de Jésus et message pascal Dufour-Léon Xavier Ed. du Seuil, Paris 1971
72 Să citim Noul Testament Charpentier Étienne Ed. Arh, Rom.-Cat., București, 1999
73 Să citim Vechiul Testament Charpentier Étienne Ed. Arh. Rom.-Cat., București, 1998
74 Să înțelegem Biblia Stott John Romain Aid fund, 1993
75 Saule, Saule… Un martor al lui Cristos Bea Fernando Ed. Arh. Rom.-Cat., București, 1994
76 Septuaginta  (2 buc.) Ralphs A. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979
77 Sfântul Pavel Baslez Marie-Francoise Compania,  București 2001
78 Sfântul Pavel. Omul sentimentelor adevărate Bisoc Iosif Sapientia, Iași 2002
79 Sfintele Evanghelii (2 buc) Bulai A. (tr.) Pauline
80 Storia d'Israele Noth Martin Paideia, Brescia 1975
81 Studiul Noului Testament   Inst. Biblic si de Misiune BOR, Bucuresti 1977
82 Synopse Bampois Leon-Noel Mame, 1965
83 The greek New Testament   (4-th ed.)  (2 buc.) Aland K.(ed.) și AA.VV. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1966
84 The Interpreter's Dictionary of the Bible vol I-IV + Suplem. Volume Buttrick G.A.(ed.) Abingdon Press, Nashville 1992
85 The New Jerome Biblical Commentary Brown - Fitzmyer - Murphy (ed.) Prentice Hall, New Jersey 1968
86 The New Strong's exhaustive concordance of the Bible Strong J. Th. Nelson Publishers, Nashville-Atlanta-London-Vancouver, 1990
87 Vocabulaire Biblique Bonsirven Joseph
  1. Lethielleux, Paris 1958
88 Vocabular de Teologie Biblică  (2 buc.) Léon-Dufour Xavier Ed. Arhiepiscopiei Rom.-Cat. de București, București 2001