Miercuri, 24 Iulie 2024

Întâlnirea responsabililor cu pastoraţia vocaţională din România

În ziua de 31 martie 2016, la centrul Gaudium et Spes din localitatea Traian, judeţul Neamţ, s-a desfăşurat prima întâlnire naţională a responsabililor cu pastoraţia vocaţională din România.
Au participat opt reprezentanţi ai diecezelor romano-catolice şi greco-catolice din România (din Maramureș a fost prezent pr. dr. Mircea Manu), în frunte cu episcopul Petru Gherghel, responsabil al pastoraţiei vocaţionale în cadrul Conferinţei Episcopilor din România. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a răspunde unui Chestionar trimis de către Congregaţia pentru Cler, de la Roma, referitor la o analiză a realităţilor vocaţionale naţionale din ultimii 10 ani.
Întâlnirea a început la ora 9.00, cu prezentarea fiecărui participant, şi a fost prezidată şi moderată de episcopul Petru Gherghel, care a prezentat în ordinea de zi şi scopul acestei întâlniri. După acest moment de introducere au fost susţinute două referate cu teme vocaţionale. Prima prezentare a fost făcută de către pr. Eduard Soare, responsabil al Oficiului pentru Cler, din Dieceza de Iaşi şi a avut ca temă: Vocaţia - fascinaţia unui dialog tainic. Linii de pastoraţie vocaţională, iar a doua s-a intitulat: Promovarea vocaţiilor la sfânta Preoţie şi viaţa consacrată, şi a fost susţinută de către pr. Andrei Cocianga. În urma acestor teme, fiecare reprezentant a oferit o radiografie a situaţiei pastoraţiei vocaţionale prezentă în propria dieceză.
După acest moment, s-a trecut la analiza succintă a întrebărilor primite din partea Congregaţiei pentru Cler, astfel încât toţi cei prezenţi au avut ocazia să împărtăşească din bogata şi variata experienţă a activităţilor din câmpul vocaţional prezent în fiecare dieceză.
Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă cordială şi antrenată, iar la sfârşitul ei, toţi participanţii au convenit asupra răspunsurilor la întrebările din Chestionar şi au susţinut nevoia înfiinţării unui Centru Naţional Vocaţional care să emită un Plan Naţional Vocaţional. De asemenea, în urma discuţiilor, a rezultat că este necesar implicarea întregului popor al Dumnezeu, şi în mod special a tuturor lucrătorilor pastorali, în promovarea, susţinerea şi identificarea de noi forme de pastoraţie vocaţională. În toată această muncă pastorală trebuie amintit mereu că vocaţia este o întâlnire dintre libertatea perfectă, cea a lui Dumnezeu, şi una imperfectă, cea a omului, în care lucrătorii vocaţionali sunt doar nişte mediatori.
 
Pr. Andrei Cocianga

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.