Duminică, 19 Mai 2024
  TITLU AUTOR EDITURA, ORASUL, ANUL
1 "120 ani de la nașterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu" AA.VV. Ed. Scriptorum, Baia Mare 2004
2 "Bunul Păstor" I.P.S. Valeriu Traian Frențiu Potoran Eugeniu Tip. "Luceafărul", Zalău 1947
3 "Pentru sufletele credincioșilor săi "Structuri Bisericești și școlare în Eparhia Greco-Catolică de Oradea-Mare (1850-1900) Sana Silviu Editura Universității Oradea 2011
4 1 Decembrie 1918 marea Unire și George Pop de Băsești AA.VV. Baia mare 1993
5 100 de ani de la sfințirea Bisericii unirii a tuturor românilor Achim Valeriu (ed.) Șișesti 1990
6 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. IX Puțuri Popescu I.- Pascu Ș. Ed. Științifică și enciclopedică, București 1989
7 1918 la Români dicumentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918 vol. X Puțuri Popescu I.- Pascu Ș. Ed. Științifică și enciclopedică, București 1989
8 230 de ani de la Înființarea Eparhiei Române Unite de Oradea Mare - Trecut, Prezent și Viitor Buzalic A. - Popescu Mihai Ionuț (coord.) Presa Universitară Clujeană, 2008
9 300 de ani de la Unirea Biserici Românești din Transilvania cu Biserica Romei   Presa Universitară Clujeană, 2000
10 A doua întemeiere. Viforul Zeiler A.  
11 Actele Consistoriului Plenar 1912   Tp. Ioan Viranyi, Lugoj
12 Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at time of the I Vatican Council Sima Victoria Ana Vita e Pensiero, Milano 2013
13 Alle origini della Chiesa. II Le comunità gentilo-cristiane Bagatti Bellarmino Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982
14 Alle origini della Chiesa. Le comunità giudeo-cristiane Bagatti Bellarmino Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1981
15 Alte fărâme din prescura prigoanei (1948-1989) Birtz M. - Kieren Manfred Napoca Star, Cluj-Napoca 2010
16 Amintiri care ne dor Mitrofan Ioan Ed. Buna Vestire, Blaj 2002
17 Antichități Iudaice 2 Josephus Flavius Ed. Hasefer, București 2001
18 Anuarul liceului de stat "Timotei Cipariu" Negruțiu Nicolae  
19 Apecte din viața Blajului Brateș Radu Clusium 2008
20 Ardealul timpuriu (895 - 1324) Kristó Gyula Biblioteca de Istorie Medievale din Szeged 20, Szeget 2004
21 Arhiepiscop în România Netzhammer Raimond București 1993
22 Avram iancu și colaboratorii lui în Revoluția din 1848-1849 Bota M. Ioan Ed. Grinta, Cluj-Napoca 2011
23 Băsești "Mica Romă" de sub poalele Codrului. - Contribuții istorice - Băințan Valentin Ed. "Cybela", Baia Mare 2000
24 Bibliografia cărților blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948 Mârza Eva - Rus Anton Buna Vestire, Blaj 2004
25 Binefacerile Unirii Religioase a Românilor (1697-1701) asupra dezv. întregului Popor Român Bota M. Ioan Viața Creștină
26 Biserica "Sfântul Nicolae" din Mintiu - Satu Mare: istorie și contemporanitate Ciubotă V.-Horvat L.-Delegan M. Ed. Muz. Sătmărean, Satu-Mare-Ujgorod 2010
27 Biserica furată Rațiu Alexandru Rom Flair Press, Oradea
28 Biserica greco-catolică din Banat în perioada 1920-1948 Soica Sergiu Ed. Eurostampa, Timișoara 2011
29 Biserica Greco-Catolică din Transilvania Ghișa Ciprian Presa Universitară Clujeană, 2006
30 Biserica întemnițată. România 1944-1989 Caravia P.-Constantinescu V.-Stănescu F. Inst. Național pt. studiul Totalitarismului, București 1998
31 Biserica noastră și cultele minoritare Russu Ardeleanu București 1928
32 Biserica Română Greco-Catolică din Transilvania Miron Monica Greta Presa Universitară Clujeană, 2004
33 Biserica Română la Conciliul Ecumenic Vatican II Bocșan N.- Cârja I. Presa Universitară Clujeană 2001
34 Biserica Română Unită Gudea Nicolae Viața Creștină, Cluj-Napoca 1994
35 Biserica Română Unită Greco-Catolică din fostele județe Mureș-Turda, Târnava Mare și Târnava Mica. 1945-1972 Florea Călin Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2005
36 Biserica Română Unită ieri și azi. Istorie și Adevăr Prunduș A.S-Plaianu C. Ed. Unitas 1994
37 Biserica Românească din Nord-Vestul țării în timpul prigoanei hortyste Corneanu Nicolae Ed. Inst. Biblic de misiune al BOR, 1986
38 Biserica Românească din Nord-Vestul țării sub ocupația horthystă 1940-1944 Fătu Mihai Ed. Inst. Bib. Și de Misiune al BOR, 1985
39 Biserica și românismul Pâclișeanu Zenovie Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2005
40 Biserici de lemn din Maramureș Emil Costin Ed. Gutinul, Baia Mare 1999
41 Biserici de lemn din Maramureș. Teză de doctorat - rezumat Costin Emil Cluj-Napoca 1998
42 Bisericile din Răsărit Winkler D. - Augustin K. București 2003
43 Bisericile Răsăritului și Apusului de-a lungul Istoriei Bisericești Suttner Christoph Ernst Ars Longa, 1998
44 Bisericile românești. Anchetă de Ioan Georgescu   Tipografia Românească, Oradea 1935
45 Blajul Episcopului Inochentie Pătărlecean A.- Moldovan I. Buna vestire, Blaj 2007
46 Blajul. Biografii paralele Popa Ioan Alba Iulia 1998
47 Blajul. O istorie în texte Seiceanu T. - Busași I. Ed. Demiurg, 1993
48 Caleidoscop catolic Mareș Iosif Vestenthal - Weistrach 2013
49 Calendarul Asociațiunii 1913 Tăslăuanu C.  
50 Canonicul Nicolae Pura Prunduș S.A.- Plaianu C. Viața Creștină, Cluj-Napoca 1996
51 Capitlul diecezan de Cluj - Gherla între sept. 1987-1990 Sabin Făgăraș S.- Birtz Remus M. Ed. Napoca Star, 2007
52 Cardinalul Alexandru Todea Prunduș S.A.- Plaianu C. Anul 1992
53 Cardinalul Iuliu Hossu Prunduș S.A.- Plaianu C. Ed. Unitas, Cluj-Napoca 1995
54 Catolicii din Bacău AA.VV. Sapienția, Iași 2007
55 Cei 12 Episcopi martiri si Bisericii Române Unite Prunduș Silvestru - Plaianu Clemente Casa de Editură Viața Creștină, Cluj Napoca 1998
56 Cetatea Gherlei. Spicuiri Istorice Taloș Augistin Aurora, Gherla 1933
57 Chestia unirii bisericilor Pop Virgil Timișoara 1908
58 Circulația cărții Românești până la 1850 în județul Maramureș Socolan Aurel Ed. Maria Montessori, Baia mare 2005
59 Compendium dieceza Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) de Lugoj ed. a 2-a Garban N-Grofșorean I.-Băjenescu A. Solness, Timișoara 2010
60 Conciliul de la Florența Gill Joseph Presa Universitară Clujeană, 2011
61 Conciliul Provincial al IV-lea sesiunea a III   Blaj 1999
62 Consiliul Național Român din Blaj ed. II Lascu V.- Știrban M. Ed. Napoca Star șu edu Tg. Mureș, 2018
63 Consiliul Național Român din Blaj vol II Știrban M.-Lascu V. Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1980
64 Coordonatele preoției Greco-catolice - Istorie și actualitate- (UBB) AA.VV. Buna Vestire, Blaj 2002
65 Corespondența cu Sfântul Scaun (1865-1890) Vancea Ioan Presa Universitară Clujeană, 2007
66 Crâmpeie Româno-Austriece privind ecumenismul ortodoxo-catolic König Franz card. Ed. Mihai Eminescu Verlag, Oradea-Viena 1995
67 Credință și jertfă Pătărlecean A.- Moldovan I. Buna Vestire, Blaj 2008
68 Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici (uniți) 1948-1989 Birtz M.R. Napoca Star, Cluj-Napoca 2007
69 Culciu Mare Pop Alin Ed. Citadela, Satu-Mare 2011
70 Cuvântările PS. sale Iuliu Hossu Episcopul Gherlei Hossu Iuliu Tip. Diecezană
71 Dascălul Blajului Comșa Nicolae - Seiceanu Teodor Demiurg, 1994
72 De la fundarea Romei III Livius Titus Ed. Științifică, București 1961
73 De la fundarea Romei IV Livius Titus Ed. Științifică, București 1962
74 De la fundarea Romei V Livius Titus Ed. Științifică, București 1963
75 De la vechea Mitropolie ortodoxă a Transilvaniei la Episcopia de Alba Iulia Anghel Gheorghe Ed. Ep. Ortodoxe Alba Iulia, 1993
76 Denaturări grave privind istoria Bisericii Române Unite Prunduș A.S-Plaianu C.-Cucerzan S.C. Viața Creștina, Cluj 2003
77 Destine Paralele Crișan Andrei Risoprint, Cluj-Napoca 2002
78 Din istoria Bisericii Române Unite de la 1918-1941 Știrban A. - Știrban M. Ed. Muz. Sătmărean, 2005
79 Din istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Școală. Națiune Mureșan M. C.- Știrban M. Ed. Muzeul Sătmărean, 2005
80 Din istoria neamului Aciu Elena-Fabian N. Tip. "Luceafărul", Zalău
81 Din istoria României V (veacurile XVIII-XX) Știrban Marcel Anul 2010
82 Din Istoria României X 1918. Cojocenii din Alba Iulia Știrban Marcel Napoca Star și Edu Târgu-Mureș, 2013
83 Din Viața Politică Sătmăreană I Porumbăcean C. - Câmpean V. Argonaut, Cluj-Napoca 2011
84 Diplome Maramureșene din sec. XVI-XVIII Pop Ioan-Aurel (coord.) Academia Română, Cluj-Napoca 2012
85 Discursul de la Blaj și scrieri de la 1848 Bărnuțiu Simion Uniun. Mond. A Rom. Liberi, Cluj-Napoca 1990
86 Dr. Alexandru Vaida Voevod, corespondență 1918-1919 Salcă H.- Salvan F. Ed. Transilv. Expres, Brașov 2001
87 Dr. Vasile Lucaciu luptător activ pentru unirea Românilor Iacoș I.- Achim V. Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1988
88 Eparhia greco-catolică de Lugoj în 1948 Soica Sergiu Primus, Oradea 2009
89 Episcopia Greco-Catolică de Făgăraș în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni 1832-1850 vol I Ghișa Ciprian Argonaut, Cluj-Napoca 2008
90 Episcopia Greco-Catolică de Făgăraș în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni 1832-1850 vol II Ghișa Ciprian Argonaut, Cluj-Napoca 2008
91 Episcopia Greco-Catolică de Mukacevo. Documente II AA.VV. Ed. Muzeul Sătmărean, 2012
92 Episcopia Greco-Catolică de Munkacevo. Documente AA.VV.  
93 Episcopii Diecezei greco-catolice de Gherla acum Cluj-Gherla (1856-1939) Bojor Victor Viața Creștină, 2000
94 Episcopul Emil Riti (1926-2006) Birtz Remus Mircea Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2006
95 Episcopul Ioan Inochentie Micu Comșa Nicolae Buna vestire, Blaj 2007
96 Episcopul Ioan Ploscaru într-o prietenie epistolară de 20 de ani Kierein M.-Ploscaru I. Napoca-Star, Cluj-Napoca 2009
97 Episcopul Ioan Suciu Moldovan Ioan Buna Vestire, Blaj 2007
98 Episcopul Ioan Szabo și Sfântul Scaun Cârja I.- Sularea D. Presa Universitară Clujeană, 2007
99 Episcopul Iuliu - Sfântul marii Uniri Hossu Valer Ed. Napoca Star, Cluj-Napocaa 2008
100 Episcopul Petru Pavel Aron Stanciu Virgil Buna Vestire, Blaj 2009
101 Episcopul Vasile Aftenie Întâiul Martir Mitrofan I.- Alin Marius Voina (ed.) Centrul Cultural Jacques Maritain, Blaj 2013
102 Evocări din viața Blajului Melin-Lupeanu Al. Buna Vestire, Blaj 1999
103 Evocări din viața Blajului Lupeanu Alexandru Tipografia Seminarului, Blaj 1937
104 Fărâme din prescura prigoanei 1948-1990 Birtz M.R. Napoca Star, Cluj-Napoca 2008
105 Ființa și rolul BRU în viața poporului român Bota M. Ioan - Langa Tertulian Viața Creștină, 1993
106 File din istoria Eparhiei de Cluj-Gherla, Claudiopoli-Armenopoli, a Românilor 1853-2013 Crihălmeanu Florentin Viața Creștină, Cluj-Napoca 2014
107 Folclor de pe Valea Cosăului vol I Bilțiu P. - Șerba M. - Bilțiu M. Eurotip, Baia mare 2012
108 Folclor de pe Valea Cosăului vol II Bilțiu P. - Șerba M. - Bilțiu M. Eurotip, Baia mare 2012
109 Fundația Ep. Demetriu Radu Radu Iacob Dr. Tip. și Lib. Românească, Oradea-Mare 1925
110 Gânduri Împărtășite Ploscaru I. - Manciulea Ș. Jacques Maritain, Blaj 2002
111 George Pop de Băsești Georgescu Ioan Ed. Pro Maramureș Dragoș Vodă, Cluj-Napoca 2013
112 Glasul pecetarelor Pop Romul Bibl. Rev. Familia, Oradea 1993
113 Gravorii în lemn de la Blaj Tatai-Baltă Cornel Ed. Aventus, Blaj 1995
114 Histoire des Patriarches d'Alexandrie Maspero Jean Paris, Librarie Ancienne E.C., 1923
115 History of relation between Christian Churches in Transylvania AA.VV. Studium, Cluj-Napoca 2006
116 Hronograf. Isus Hristos Stăpânitorul timpului Băbuț Gheorghe Ed. Pelerinul Român, Oradea 1992
117 Icoana plângătoare de la Blaj AA.VV. Cluj 1997
118 În anul 1700 "Ne-am întors acasă!" (historia II) Costin Miron Radu Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2005
119 In honorem Blaga Mihoc. Cultură, Societate, Biserică Faur Antonio (coord.) Ed. Muzeul Țării Crișurilor, Oradea 2013
120 În serviciul Patriei AA.VV. Satu Mare
121 In Verbo tuo. Raymund Netzhammer O.S.B. Arhiepiscop de București 1905-1924 Netzhammer Nikolaus Ed. ARCB, 2003
122 Închisoarea de la Sighet acuză Achim Valeriu (ed.) Ed. Gutinul, Baia Mare 1991
123 Inochentie Micu - Klein. Exilul de la Roma 1745-1768 vol I Pall Francisc Fundația Culturală Română, Cluj Napoca 1997
124 Inochentie Micu - Klein. Exilul de la Roma 1745-1768 vol II.1 Pall Francisc Fundația Culturală Română, Cluj Napoca 1997
125 Inochentie Micu - Klein. Exilul de la Roma 1745-1768 vol II.2 Pall Francisc Fundația Culturală Română, Cluj Napoca 1997
126 Instituirea funcției "teologului" în Biserica Română Unită Bărbat Vasile Inst. Pont. De studii orientale, Roma 1963
127 Întoarcerea acasă (historia VII) Goje Vasile Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006
128 Întronizarea celui de-al 10-lea Ep. Rom. Unit Gr.-cat. de Lugoj    
129 Învățământul teologic greco-Catolic, din România interbelică … Barta C.-Ghișa C.-Petru D. Presa Universitară Clujeană, 2010
130 Ioan Bianu și Nicolae Comșa Moldovan .-Buzași I. Buna Vestire, Blaj 2007
131 Ioan Inochentie Micu Comșa Nicolae Blaj, 1997
132 Ion - Inochențiu Micu-Klein Albu Cornel Ed. Sport-Turism, București 1983
133 Ion Inochentie Micu Comșa Nicolae Blaj 1997
134 Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente și mărturii Vasile Cristian Polirom, București 2003
135 Istoria Bisericii Române Unite (historia IV) Pâclișeanu Zenovie Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006
136 Istoria Bisericii Universale și a Bisericii Românești de la origini până astăzi ed. II Bota M. Ioan Viața Creștină, Cluj-Napoca 2003
137 Istoria Civilizației Române Moderne Lovinescu Eugen Ed. Științifică, București 1972
138 Istoria Iezuiților William V. Bangert Ed. Ars Longa, 2001
139 Istoria lui Foțiu Jager I. Tip. Michail Molnar, Baia Mare 1892
140 Istoria seminarului și a ed. Clerului diec. Rom. Unite de Oradea Tămâian Petru Tip. Și Lit. Rom., Oradea 1930
141 Istoria văzută de aproape Theodorescu Răzvan Ed. Sport-Turism, București 1980
142 Istoria vicariatului greco-catolic al Hațegului Iacob Radu Tip. Gutenberg, Lugoj 1913
143 Itinerar Catolic ed. a IV-a Mareș Iosif Iași 2012
144 Iuliu Hossu. Exhumare și reînhumare Prunduș A. S. Cluj-Napoca 2008
145 Jurnal de operațiuni al comandamentului Trupelor din Transilvania (1918-1921) vol I Ciubotă V.-Niculescu G.-Țucă C. Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 1998
146 Jurnal de operațiuni al comandamentului Trupelor din Transilvania (1918-1921) vol II Ciubotă V.-Niculescu G.-Țucă C. Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 1998
147 Jurnal după "Supliment la scurte memorii" Mărginean Ioan.A. Ed. Eta, Cluj-Napoca 2005
148 Justiție și Moralitate Mihoc Blaga Logos, Oradea 1994
149 La 1700 "Ne-am întors acasă!" III (historia IX) Costin Miron Radu Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2007
150 Lanțuri și teroare Ploscaru Ioan Signata, Timișoara
151 Latinitatea Bisericii Românești Neculăieș Dominic Tip. "Serafica" Săbăoani - Roman, 1940
152 Legea strămoșească Pantea N.V. Blaj 2000
153 Legea strămoșească ed. III Pantea N.V. Munchen 1985
154 Lupta românilor din jud.Satu Mare pentru făurirea Statului Național Român AA.VV. București, 1989
155 Lupta românilor sătmăreni pentru Unire (1918-1919) Ciubotă V. Ed. Muzeului Sătmărean, Satu Mare 2004
156 Manuscrise Slavone și Românești AA.VV. Ed. Muzeul Sătmărean, 2012
157 Maramureșul în lupta anticomunistă Vișovan Marius Ed. Babel, Bacău 2013
158 Martiri și Mărturisitori ai Bisericii Unite cu Roma din Ep. Greco-Catolică a Maramureșului (1948-1989) Băințan Valentin Ed. Gutinul, Baia Mare 1999
159 Martiri și Mărturisitori sub regimul comunist. Eparhia Greco-Catolică de Lugoj Soica Sergiu Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2013
160 Marton Aron. Il Vescovo sulla via della Croce Kovacs Gergely Verbum, Cluj-Napoca 2013
161 Mărturiile prigoanei contra BRU, Greco-Catolice, între anii 1990-1995 vol I Moisin Anton Polsib, Sibiu 1995
162 Memorialistica Boroș Ioan Presa Universitară Clujeană, 2012
163 Misionari greco-catolici în Valahia Suciu Coriolan Tip. Sem Teol. Gr.-Cat., Blaj 1934
164 Mitropolitul Ioan Vancea Georgescu Ioan Grafika 1942
165 Monografia familiei Coposu. Între istorie și memorie Marin Pop Ed. Caiete Silvane, Zalău 2014
166 Monografia Liceului Pedagogic din Sighetu-Marmației AA.VV. Ed. Valea Verde 2012
167 Monumenta Romaniae Vaticana Snagov Dumitru Reg. Aut. Monitorul Oficial, 1996
168 Nașterea unei Biserici Ghitta Ovidiu Presa Universitară Clujeană, 2001
169 Nord-Vestul Transilvaniei Achim Valeriu Ed. Gutinul, Baia-Mare 1998
170 Operarii în Vinea Domini. Misionarii iezuiți din Transilvania vol II Rus Vasile Presa Universitară Clujeană, 2008
171 Originea Catolicilor din Moldova și Franciscanii pastorii lor de veacuri Petru Iosif M. Pal Tip. Serafica, Săbăoani-Roman 1942
172 Ortodocși și Greco-Catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuții documentare Drăgoi Macarie Presa Universitară Clujeană, 2013
173 Oșenii Tarnița Pop Ștefan Ed. Citadela, Satu-Mare 2012
174 Pagini de istorie creștină românească 1940-2010 Bota M. Ioan Ed. grinta, Cluj-Napoca 2011
175 Pagini memoriale. Comuna Ulmeni. Scurt istoric vol I Ulmeanu Matei Solstițiu, Satu mare 2000
176 Papii și opera lor Nicolescu Alexandru Ed. Autorului, Lugoj 1926
177 Papii. Istorie și secrete Rendina Claudio Ed. Bic All, București 2007
178 Paradoxuri istorice Române Goje Vasile Ed. Transilvania, 2011
179 Pe urmele lui Ion-Inocențiu Micu-Klein Albu Corneliu Ed. Petru Maior, Târgu-Mureș 1997
180 Pentarhia vol II.4 Mălinaș Ioan Marin Presa Universitară Clujeană 2011
181 Pentru Pavel Aron Stanciu L. -  Moldovan I. Buna vestire, Blaj 2009
182 Persecuția Bisericii Române Unite Rațiu Alexandru Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea 1994
183 Petru Gherman Mitrofan I.- Alin Marius Voina Centrul cult. "Jacques Maritain", Blaj 2013
184 Poporul de niciunde. Istorie în imagini a rutenilor carpatici Magocsi Robert Robert Ed. V. Padeac, Ujgorod 2007
185 Povestea neamului nostru Cristescu Florian Hyperion, Chișinău 1992
186 Preoții în lupta pentru Marea Unire 1916-1919 Nicolescu G.- Dobrescu G. Nicolescu A. Europa Nova, București 2000
187 Preoții în lupta pentru Marea Unire 1941-1945 Nicolescu G.- Dobrescu G. Nicolescu A. Drago print
188 Presa și Bisericile Românești din Transilvania (1865-1873) Bedecean Mihaela Presa Universitară Clujeană, 2010
189 Primejdii, încercări, miracole ed. 2 Moses Rosen Hasefer, București 1991
190 Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și a numismaticii Protase D. Ed. Acad. Rep. Soc. România, București 1966
191 Procesul Lemenian (1843-1846) Deteșan D. Presa Universitară Clujeană, 2008
192 Profeții Renașterii Schuré Edouard Dacia, Cluj-Napoca 2001
193 Protopapadichia Maior Petru Celsium, 1997
194 Protopopiatul Român Unit cu Roma greco-catolic Hunedoara - Deva Basarab Maria Deva 2013
195 Raport final Tismăneanu E.- Dobrincu D.- Vasile C. Humanitas, București 2007
196 Recesământul 1850,1857, 1880, 1900, 1910 Rotariu Traian (coord.) Ed. Staff
197 Reflecții și dezvăluiri Mesaroș Simion Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2004
198 Reformarea administrației publice postcomuniste în Maramureș 1992-1997 Gaftone Vasile Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare 2007
199 Religie și naționalitate Mihoc Blaga Ed. Logos, Oradea 1998
200 Rezumat al istoriei bisericii III Zebert F. Uz privat
201 Rolul Bis. Românești din Transilvania în înfăptuirea Marii Uniri ... Șoldu Ioan Buna Vestire, Blaj 2008
202 Români și ortodocși Jurjea-Negrilești Ana Presa Bună, Iași 1929
203 România în arhivele Romei Snagov Dumitriu I. Ed. Cartea Românească
204 Românii greco-catolici și Episcopia de Hajdudorogh(1912) Cârja Cecilia (ed.) Presa Universitară Clujeană, 2009
205 Românii s-au născut creștini Șoldu Ioan Crater, București 1999
206 Sa nu uităm mineritul … Pantea Lazăr A. Risoprint, Cluj-Napoca 2013
207 Santi Cirillo e Metodio Grivec Franc Academia Teol. Slovena-Urbaniana Univ. Press, Roma 1984
208 Școala Ardeleană Șoldu Ioan Ed. Buna Vestire, Blaj 2010
209 Școala Ardeleană IV Chindriș Ioan - Ghișa Ciprian Ed. "Ep. Vasile Aftenie", Oradea 2010
210 Școală și societate. Învățământul elementar confesional în Ep. Greco-Cat. de Gherla Sularea Daniel Presa Universitară Clujeană, 2008
211 Scrieri în timp (1946-2003). Culegere de studii și articole publicate vol I Achim Valeriu Ed. Gutinul, Baia Mare 2003
212 Scrieri în timp (1946-2006). Culegere de studii și articole publicate vol II Achim Valeriu Ed. Gutinul, Baia Mare 2007
213 Scrierile părintelui Vasile Bârsan Abrihan Iftenie Alexandru Ed. Zestrea, Baia mare 2010
214 Scurtă istorie a Bisericii Române Ploscaru Ioan Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2008
215 Scurtă istorie a Bisericii Unite Ploscaru Ioan Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2008
216 Scurte memorii (partea a IV-a) Mărginean Ioan.A. Risoprint, Cluj-Napoca 2002
217 Societatea de mâine AA.VV. (Revistă istorică)
218 Specific Românesc și confluențe Central-Europene Balog M.I.- Sima A.V.- Cârja I. Presa Universitară Clujeană, 2012
219 Spiritualitatea Geto-Dacilor Crișan Horațiu Albatros, București 1986
220 Statul Papal vol II Iliescu Vasile Dacia, Cluj-Napoca 1966
221 Storia della Chiesa  vol. I-IV Bihlmeyer K.- Tuechle H. Morcelliana, Brescia
222 Storia della Chiesa  vol. I-XXV/2 AA.VV. San Paolo
223 Storia della Chiesa. 3 l'epoca delle riforme Tuechle H.-Bihlmeyer K. Morcelliana, Brescia 1996
224 Supliment la "scurte memorii" Mărginean Ioan.A. Risoprint, Cluj-Napoca 2004
225 The Early Church Chadwick Henry Penguin Books 1993
226 The Vlachs. The history of a Balkan People Winnifrith T.J. Duckworth, 1987
227 Timotei Cipariu. Contribuții monografice Ștefan Manciulea Centrul cult. "Jacques Maritain", Blaj 2005
228 Trei Amici Zeiler A.  
229 Ulmeni Maramureș Botiș M. - Botiș R. Enesis, Baia Mare 2011
230 Unirea de la 1700 și cum s-au învrăjbit românii Firiza George Sionul Românesc, Lugoj 1921
231 Vasile Lucaciu Achim V.-Socolan A. Com. pt. Cultură și Artă Baia Mare, 1968
232 Vestitorul sionului românesc Hossu Valer Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș 2006
233 Viața Episcopului de Iași, dr. Anton Durcovici, Martir Florian M. Presa Bună, Iași 1993
234 Viața religioasă în dieceza greco-catolică de Gherla (1878-1891) Sularea Daniel Presa Universitară Clujeană, 2008
235 Vicariatul Național Român din Carei Ciubotă Viorel Ed. Muzeul Sătmărean, Satu Mare 1997
236 Vieți paralele III Plutarh Ed. Științifică, București 1966
237 Viziunile nunților apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868) vol I Sima Victoria Ana Presa Universitară Clujeană, 2003
238 Viziunile nunților apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868) vol II Sima Victoria Ana Presa Universitară Clujeană, 2003
239 Vulcan Samuil Episcopul Român-Unit al Orăzii-Mari (1806-1839) și BOR Radu Iacob Dr. Tip. Și Lib. Românească, Oradea-Mare 1925