Vineri, 02 Decembrie 2022
Super User

Super User

Senior Reporter @EpiscopiaMM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Website URL: http://episcopiaMM.ro
Luni, 28 Martie 2022 00:00

Vizită pastorală în parohia Bercu

Duminică, 27 martie 2022, Preasfințitul Vasile Bizău a efectuat o vizită pastorală în parohia Bercu, unde a fost primit cu multă căldură de către părintele paroh și protopop Șimon Cornel, împreună cu comunitatea parohială de aici, dar și de preoții din parohiile învecinate și numeroși credincioși invitați la sărbătoare. A fost invitat și s-a alăturat sărbătorii Preasfințitul, Atanáz László Orosz episcop de Miskolc, Ungaria, care, împreună cu Eparhul de Maramureș, a oficiat binecuvântarea lucrărilor exterioare realizate la biserica din Bercu.

„De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede”, a afirmat PS Orosz, în cuvântul de învățătură, pornind de la Evanghelia Duminicii (Mc. 9,17-32) și explicând importanța faptului de a cere cu credință ceea ce ne dorim. Pornind de aici, a amintit de neputința ucenicilor, care nu s-au rugat și nu au postit suficient: „acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”. Preasfințitul a explicat cum „acest fel de demoni” sunt de fapt puterea și domnia lumească, împotriva căreia trebuie să luptăm prin post și rugăciune, exemplificând cum, în contextul războiului actual, nu se poate ajunge la un acord de pace dacă nu se renunță la aceste tentații. A îndemnat credincioșii să vină frecvent în biserica frumoasă din Bercu, loc al păcii, în care nu se poate intra dacă nu ești împăcat.

Preasfințitul Vasile Bizău a mulțumit episcopului de Miskolc pentru cuvântul de învățătură și pentru prezența la un eveniment atât de frumos al Eparhiei de Maramureș, precum și părintelui protopop Șimon Cornel pentru implicarea în parohie și în buna desfășurare a lucrărilor care s-au realizat la biserică.

„A fost o onoare pentru mine să celebrez această liturghie de mulțumire alături de Preasfințitul nostru Vasile Bizău, alături de PS Atanáz László Orosz, precum și împreună cu colegii preoți și cu mulțimea de credincioși care s-a unit rugăciunii parohiei noastre. Mă cuprinde un sentiment de mare recunoștință și o bunăstare emoțională, știind că după o lungă perioadă de muncă și așteptare, lucrările la biserica noastră au putut fi realizate.

Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această lucrare providențială!” a afirmat în urma evenimentului părintele paroh Șimon Cornel.

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

Luni, 28 Martie 2022 00:00

Pe Calea Crucii lui Isus…

Conform tradiției, și în acest an, mănăstirea „Sfânta Maria” de pe Dealul Crucii din Baia Mare s-a făcut gazdă pentru preoții și credincioșii care s-au strâns la îndemnul Reuniunii Mariane spre a se ruga împreună Calea Crucii lui Isus. Astfel a fost cistită la Baia Mare Duminica Sfintei Cruci (27 martie 2022), prin rugăciune, meditație și contemplare a patimilor pe care Isus le-a îndurat pentru mântuirea noastră.

„Dumnezeu împarte harurile Sale peste toți oamenii, buni sau răi”, a afirmat pr. Fîrte Ioan, spiritualul Asociației Reuniune Mariană, în cuvântul rostit la finalul rugăciunii; și a explicat mai departe cum rolul Harului este ca „pe cei buni să-i întărească și pe cei răi să-i întoarcă”. Doar prin bunătate, a explicat părintele, omul poate să manifeste cât e de recunoscător înaintea lui Dumnezeu. L-a citat mai departe pe Sfântul Augustin care spunea „pentru ca să-i fie ușor omului să-și îndeplinească datoriile, să se gândească și la recompensa pe care Dumnezeu a pregătit-o, fiindcă recompensa ușurează munca… Știm că și muncitorii când sunt recompensați, parcă lucrează mai cu drag… Cu cât mai mult noi creștinii, când știm ce Stăpân milostiv avem?”, a afirmat părintele spiritual.

La final, doamna Coman Mirela, președinta eparhială a asociației, a mulțumit părintelui Fîrte și celorlalți preoți prezenți, precum si surorilor baziliene pentru găzduirea călduroasă. A aruncat de asemenea sămânța propunerii unei viitoare zile de rugăciune organizată de Reuniunea Mariană în următoarea perioadă a acestui Post Mare, rugăciune care să fie oferită la picioarele Preacuratei Fecioare pentru a invoca Pacea în Ucraina. Fiind încă la nivel de propunere, urmează să anunțăm data și ora de îndată de vor fi stabilite.

Devoțiunea s-a încheiat cu profunda priceasnă „Pe-a Golgotei culme dezgolită”, urmată de un moment de socializare al credincioșilor cu preoții și cu surorile gazde.

Biroul eparhial de presă

Sfântul Părinte a trimis o scrisoare tuturor episcopilor din lume cu ocazia apropiatului Act de Consfințire a Rusiei și Ucrainei la Inima Neprihănită a Mariei. Rugăciunea de Consfințire, al cărei text îl oferim aici în română, este prezidată de papa Francisc în bazilica San Pietro vineri, 25 martie 2022, sărbătoarea Bunei Vestiri.

Cetatea Vaticanului - Adrian Dancă
23 martie 2022 - Vatican News
.  ”Dragă frate, a trecut aproape o lună de la începutul războiului în Ucraina, care zilnic provoacă suferințe din ce în ce mai înspăimântătoare acestei populații martirizate, amenințând chiar pacea mondială”: spune papa Francisc în scrisoarea trimisă episcopilor din lumea întreagă cu ocazia apropiatei consacrări, în 25 martie a.c., a Rusiei și Ucrainei la Inima Neprihănită a Mariei. Scrisoarea a fost trimisă în 21 martie.

”Biserica, în această oră întunecoasă”, afirmă Sfântul Părinte, ”este puternic chemată să mijlocească la Principele Păcii și să fie apropiată de cei care plătesc în propria persoană consecințele conflictului. Sunt recunoscător, în această privință, tuturor celor care, cu o mare generozitate, răspund la apelurile mele la rugăciune, post și caritate”.

”Acum, primind și numeroasele cereri din partea Poporului lui Dumnezeu, doresc să încredințez într-un mod special Fecioarei Maria națiunile aflate în conflict. După cum am spus ieri [20 martie – n.r.], la finalul rugăciunii Angelus, în 25 martie, solemnitatea Bunei Vestiri, intenționez să săvârșesc un solemn Act de Consfințire a omenirii, în particular a Rusiei și Ucrainei, la Inima Neprihănită a Mariei. Întrucât e bine a se dispune la invocare păcii fiind reînnoiți de iertarea lui Dumnezeu, acesta va avea loc în contextul unei Celebrări a Pocăinței, care se va desfășura în bazilica Sfântul Petru la ora Romei 17.00. Actul Consacrării este prevăzut către ora 18.30”.

Acesta, continuă papa Francisc în scrisoarea adresată episcopilor, ”vrea să fie un gest al Bisericii universale, care în acest moment dramatic, conduce la Dumnezeu, prin Mama sa și a noastră, strigătul de durere al celor care suferă și imploră sfârșitul violenței, și încredințează Reginei păcii viitorul omenirii. Vă invit, așadar, să vă uniți spiritual la acest Act, convocând, în ziua de vineri, 25 martie, preoții, persoanele consacrate și ceilalți credincioși la rugăciunea comunitară în lăcașurile sfinte, astfel încât Poporul Sfânt al lui Dumnezeu să înalțe cu o singură inimă și un singur suflet rugămintea către Maica sa”.

Scrisoarea Sfântului Părinte este însoțită de traducerea în diferite limbi a textului Rugăciunii de Consfințire.

Vă oferim aici traducerea în limba română publicată prin grija Conferinței Episcopilor din România.

Act de consfințire la Inima Neprihănită a Mariei

O Marie, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, la tine alergăm în acest ceas de încercare. Tu ești Mamă, ne iubești și ne cunoști: nimic din ceea ce avem pe suflet nu-ți este ascuns. Maica milostivirii, de atâtea ori am simțit gingășia ta plină de grijă, prezența ta ce readuce pacea, căci tu ne călăuzești mereu spre Isus, Principele păcii.

Noi am pierdut calea păcii. Am uitat ce ne-au învățat tragediile secolului trecut; am uitat jertfa milioanelor de oameni căzuți în războaiele mondiale. Ne-am abătut de la angajamentele luate de Comunitatea Națiunilor, iar acum suntem pe cale să trădăm visurile de pace ale popoarelor și speranțele celor tineri. Ne-am îmbolnăvit de lăcomie, ne-am închis în interese naționaliste, ne-am lăsat secătuiți de indiferență și paralizați de egoism. Am preferat să nu ținem seama de Dumnezeu, să conviețuim cu falsitățile noastre, să hrănim agresivitatea, să nimicim vieți și să acumulăm arme, uitând că suntem păzitori ai aproapelui nostru și purtători de grijă ai casei noastre comune. Am distrus, prin război, grădina Pământului, am rănit, prin păcat, inima Tatălui nostru, care ne vrea frați și surori. Am devenit indiferenți față de toți și de toate, în afară de noi înșine. De aceea spunem cu rușine: iartă-ne, Doamne!

Cufundați în mizeria păcatului, în ostenelile și slăbiciunile noastre, în misterul fărădelegii răului și al războiului, tu, Maică Sfântă, ne amintești că Dumnezeu nu ne părăsește, ci continuă să ne privească cu iubire, dornic să ne ierte și să ne ridice din nou. El ni te-a dăruit și a rânduit în Inima ta Neprihănită un refugiu pentru Biserică și pentru omenire. Din bunătate dumnezeiască tu ești cu noi și ne călăuzești cu gingășie, chiar și pe căile cele mai strâmte și mai întortocheate ale istoriei. 

La tine alergăm, așadar, bătând la ușa Inimii tale, noi, fiii tăi preaiubiți, pe care îi cercetezi neobosit în orice vreme și îi chemi necontenit la convertire. În acest ceas întunecat, vino în ajutorul nostru și ne mângâie! Spune-i fiecăruia dintre noi: „Oare nu sunt cu tine eu, Mama ta?” Tu știi cum să desfaci tot ce-i încâlcit în inimile noastre, să dezlegi nodurile vremurilor noastre. În tine ne punem din nou încrederea. Suntem încredințați că tu nu disprețuiești cererile noastre și ne vii în ajutor, mai ales în clipele de încercare.

Așa ai făcut la Cana Galileei, când ai grăbit momentul lucrării lui Isus și ai prilejuit prima sa minune în lume. Atunci când sărbătoarea se transformase în tristețe, tu i-ai spus: „Nu au vin”. Spune-i-o din nou lui Dumnezeu, o, Mamă, pentru că astăzi ni s-a sfârșit vinul speranței, s-a pierdut bucuria, s-a diluat fraternitatea. Am pierdut omenia, am distrus pacea. Am ajuns în stare de orice violență și distrugere. Avem nevoie îndată de intervenția ta de mamă.

Primește, așadar, o, Mamă, această rugăminte a noastră:
Tu, Steaua mării, nu ne lăsa să naufragiem în furtuna războiului;
Tu, Chivotul Noului Legământ, inspiră planuri și căi de împăcare;
Tu, „Pământ ceresc”, instaurează din nou armonia lui Dumnezeu în lume;
Stinge ura, potolește răzbunarea, învață-ne iertarea;
Eliberează-ne de război, apără lumea de amenințarea nucleară;
Regina Sfântului Rozariului, retrezește în noi nevoia de a ne ruga și de a iubi;
Regina familiei umane, arată popoarelor calea fraternității;
Regina păcii, dobândește lumii pacea!

Plânsul tău, o, Marie, să înmoaie inimile noastre împietrite. Lacrimile tale, vărsate pentru noi, să facă iarăși să înflorească această vale, pe care ura noastră a secătuit-o. Și, deși zgomotul armelor nu încetează, rugăciunea ta să ne predispună la pace. Mâinile tale de mamă să-i mângâie pe cei care suferă și fug alungați de bombe. Îmbrățișarea ta maternă să-i mângâie pe cei care sunt siliți să-și lase casa și patria. Inima ta îndurerată să trezească în noi compătimirea și să ne încurajeze să deschidem porțile și să ne îngrijim de omenirea rănită și alungată.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, pe când stăteai la poalele crucii, Isus, văzându-l pe ucenicul său alături de tine, ți-a spus: „Iată-l pe fiul tău!”: în acest fel ne-a încredințat pe fiecare dintre noi ție. Apoi i-a spus ucenicului și fiecăruia dintre noi: „Iat-o pe mama ta!” Maică, dorim acum să te primim în viața și în istoria noastră. În ceasul acesta, omenirea istovită și copleșită stă la picioarele crucii împreună cu tine. Și are nevoie să ți se încredințeze ție, să se consfințească lui Cristos prin tine.

Poporul ucrainean și poporul rus, care te venerează cu iubire, aleargă la tine, în timp ce inima ta bate pentru ele și pentru toate popoarele chinuite de război, de foamete, de nedreptate și de mizerie.

Noi, așadar, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, ne încredințăm și ne consfințim în mod solemn Inimii tale Neprihănite pe noi înșine, precum și Biserica și întreaga omenire, în mod deosebit Rusia și Ucraina. 

Primește această consfințire, pe care o săvârșim cu încredere și iubire, pune capăt războiului, dobândește lumii pacea. Acel „da” izvorât din inima ta i-a deschis Principelui păcii porțile istoriei; avem încredere că, prin mijlocirea Inimii tale, se va înfăptui și pacea. Ție, așadar, îți consacrăm viitorul întregii familii umane, nevoile și așteptările popoarelor, neliniștile și speranțele lumii.

Prin mijlocirea ta să se reverse asupra Pământului Milostivirea divină, iar minunatul ritm al păcii să orânduiască din nou zilele noastre. Tu, Femeia care ai rostit acel „Da”, Tu, asupra căreia s-a revărsat Duhul Sfânt, readu între noi armonia lui Dumnezeu. Adapă uscăciunea inimii noastre, tu care „îi ești speranței fântână pururi vie”. În tine, Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc; fă din noi făuritori ai comuniunii. Tu, care ai umblat pe drumurile noastre, călăuzește-ne pe cărările păcii. Amin.

Foto: Papa Francisc venerând imaginea Fecioarei Maria cu Pruncul Isus în timpul călătoriei apostolice în România.  (Vatican Media)

 

 

 

 

 

  

În cea de-a doua duminică a Postului mare, 20 martie 2022, Preasfințitul Vasile a participat la hramul sărbătorit anticipat în parohia „Bunavestire” din Baia Mare, celebrând Sfânta Liturghie împreună cu preoții slujitori ai parohiei: pr. Albu Cristinel, Pr. Angel Zareczki, pr. George Nicoară și alți preoți din oraș invitați la sărbătoare.

„Bucură-te Cea plină de har, Domnul este cu tine!”, astfel se adresează Îngerul Preacuratei Fecioare Maria. „Și Domnul este și cu noi”, a explicat Preasfințitul Vasile în cuvântul de învățătură rostit în cadrul celebrării. Dar întrebarea este: „Și noi suntem și dorim să fim cu Domnul?”. Teoretic, răspunsul este unul afirmativ, dar „diferența o face trecerea de la cuvânt la faptă. Acolo este munca de fiecare zi a noastră și alegerea permanentă, când putem să facem această trecere, să dăm curs și să arătăm că vrem să fim cu Domnul… Cu toții vrem să fim cu Tatăl, dar importată este mărturia noastră”, a afirmat Ierarhul. „În sărbătoarea Bunei Vestiri, misiunea Mariei este de a face văzut nevăzutul lui Dumnezeu: pe Fiul care se întrupează, Cuvântul veșnic Creator al lumii, nevăzut, dar mereu prezent, pentru că este Dumnezeu la originea existenței, a vieții și a realității”, a afirmat Episcopul referindu-se la mesajul evangheliei sărbătorii: „Cuvântul lui Dumnezeu care se întrupează”.

De asemenea, mesajul duminicii a doua din Postul Mare (Mc. 2,1-12 și In 10,9-16) este unul profund și el ne ajută în acest parcurs spiritual al nostru. DIn el aflăm cum „Cuvântul lui Dumnezeu este Cel care adună oamenii. Isus este prezent în casa lui Petru în Capernaum și mulțime multă de oameni vine să-l asculte, astfel încât nu mai este spațiu pentru cei care au nevoie, cum este cazul paraliticului. Cuvântul lui Dumnezeu atrage”, a afirmat Preasfințitul Vasile, îndemnând credincioșii să nu se lase dominați de frică și să reia practica creștină, participarea la Sfânta Liturghie, trăind ancorați în realitatea creștină timpul acesta de mari provocări.

La final, părintele paroh Albu Cristinel a mulțumit Preasfințitului pentru prezența în parohie, asigurându-l de rugăciunile parohiei. A mulțumit confraților preoți, surorilor călugărițe și credincioșilor implicați în acțiunile parohiei, precum și corului bisericii care înfrumusețează, prin cânt, celebrările din biserică.

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

 

  

Sâmbătă, 19 martie 2022, 92 de elevi de clasele V-XII au susținut etapa județeană a Olimpiadei de Religie Greco-Catolică, organizată la „Școala Gimnazială Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare (67 copii) și la Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare (25 copii). Dintre aceștia, 13 elevi s-au calificat pentru etapa națională a olimpiadei de religie catolică, care se va desfășura la Iași în zilele 27-30 aprilie 2022. La Iași vor fi prezenți elevi de ambele rituri ale Bisericii Catolice, respectiv greco-catolici și romano- catolici. Din comisia națională de evaluare vor face parte și doi profesori din Eparhia noastră, unu din Satu Mare și unu din Maramureș. 

În deschiderea probei scrise, Preasfințitul Vasile le-a explicat semnificația termenului sinod (a merge împreună pe aceeași cale), i-a felicitat pentru curajul de a participa la olimpiada de religie, verificându-și astfel cunoștințele în domeniu și le-a explicat, de asemenea, că există un concurs și mai important, acela de a fi cei mai buni în viață și înaintea lui Dumnezeu.

Un salut a venit și din partea doamnei director a școlii „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, care le-a urat elevilor bun venit în școală și le-a urat succes la concurs, iar domnul Muntean Ioan (Inspector școlar general adjunct Maramureș) le-a urat succes și i-a felicitat pe copiii care au ales să participat la olimpiada de religie cu toate că în aceeași zi s-au desfășurat și alte olimpiade.

Ca în fiecare an, Olimpiada de religie la nivel eparhial se desfășoară prin directa implicare a inspectorilor pr. Codrea Ioan și domnul Roman Adrian, care mulțumesc pe această cale tuturor colaboratorilor, precum și conducerii școlilor gazdă a concursului.

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

  

În zilele de 15-16 martie 2022 s-a desfășurat, la Centrul Spiritual iezuit Manresa din Cluj-Napoca, Întâlnirea națională a responsabililor eparhiali și diecezani cu pastorația familiilor. Din Eparhia de Maramureș a fost prezent pr. Piț Daniel (responsabil Eparhial pentru pastorația familiilor) și fam. pr. Trifoi Vasile și Talida.

Întâlnirea s-a deschis cu salutul de bun venit al Preasfițitului Iosif-Csaba Pál, Episcop Romano-Catolic de Timișoara și responsabil cu Președintele Comisiei pentru Familie a C.E.R.

Ierarhul a explicat, înainte de a intra în temele întâlnirii, cum trebuie și ar fi corect să ne raportăm noi creștinii la războiul care se petrece acum în Ucraina și a pus accentul pe caritate și rugăciune, confesând că de recent a avut întâlniri cu refugiați care l-au asigurat că rugăciunea este stâlpul care îi ține în acest moment în picioare pe cei care cred, în moment ce unii care nu au repere spirituale sunt de-a dreptul dărâmați. „Rugăciunea noastră e cea care ține în picioare poporul ucrainian”, a afirmat Preasfințitul.

În continuare, temele dezbătute s-au concentrat pe subiecte de actualitate: „Sinodalitatea în Sfânta Scriptură și în tradiția Bisericii” (conferința pr. Fabian Măriuț), Formarea Familiilor Animatoare (pr. Szenegetoi) și Misiuni Populare (pr. Felician Tiba).

Surpriza întânirii a fost prezența părintelui Renzo Bonetti din Italia, expert în sacramentul căsătoriei și pastorația familiei, care, aflându-se la Zalău pentru Exerciții Spirituale pentru familii, s-a deplasat la Cluj pentru a saluta întâlnirea și a încuraja participanții să continue munca pe acest drum frumos și plin de mister. În conferința sa, don Renzo a vorbit despre Sacramentul Căsătoriei ca oglindă a Iubirii dintre Hristos și Biserica Sa și a explicat cum soții trebuie întotdeauna să fie uimiți de marele mister pe care relația lor îl cuprinde și îl oglindește, îl mărturisește lumii. A explicat modul în care preoții trebuie să colaboreze cu cuplurile de soți pentru a duce Evanghelia în lume: „Dacă pe preot îl văd și aud cei care merg la biserică, cuplul de soți care oglindește iubirea lui Dumnezeu este prezent peste tot, deci au mai mult teren unde ei pot răspândi manifestarea Iubirii. Soții creștini sunt ca niște flăcări care pornesc de la biserică și se răspândesc peste tot în lume”, a afirmat don Renzo.  

Tema dezbătută pe larg a doua zi a fost: Întâlnirea mondială a Familiilor din perioada 22-26 iunie, care se va desfășura la Roma, dar și în toate Diecezele și Eparhiile din lume (temă prezentată de pr. Sechelea Călin). Acest mod de a organiza Întâlnirea Mondială a familiilor  este o noutate și este propunerea Papei Francisc: practic o Întâlnire Mondială multicentrică, organizată în toată lumea. La Roma va pleca o delegație formată dintr-o familie din fiecare Dieceză și Eparhie din România, la fel și din celelalte țări, (din Maramureș, familia pr. Trifoi Vasile și Talida), plus Preasfințitul Pál și un preot din Oradea, iar responsabilii eparhiali vor organiza acasă o întâlnire a familiilor, în strânsă colaborare cu Departamentul pentru Familie si Viață din Vatican, care pune la dispoziție toate materialele necesare pentru a realiza acest lucru, inclusiv transmitere live a tuturor conferințelor și momentelor de celebrare de la Roma. Pe situl dedicat https://www.romefamily2022.com/it/ toți cei interesași găsesc toate materialele de lucru, precum și idei de organizare a Întâlnirii în Eparhii.

În ce privește Eparhia de Maramureș, familia părintelui Daniel Piț, împreună cu Biroul Pastoral vor organiza Întâlnirea familiilor pe plan local la acea dată. Vom reveni cu detalii de îndată ce programul va fi stabilit.  

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

  

Într-o Scrisoare circulară trimisă preoților și citită duminică, 13 martie 2022, în toate bisericile de pe teritoriul Eparhiei de Maramureș, Preasfințitul Vasile Bizău îndeamnă credincioșii și preoții să participe cu seriozitate la recensământul populației care începe azi, 14 martie, în faza a doua, faza de auto-recenzare și să-și declare clar apartenența la Biserica Greco-Catolică. „Printre informațiile importante care se colectează la acest recensământ sunt și cele privitoare la religie, etnie și limba maternă, toate acestea având un impact imediat asupra viitoarelor politici publice pe care autoritățile Statului le vor elabora, pornind de la aceste noi date colectate”.

Pentru noi, credincioșii greco-catolici este încă de vie memorie perioada comunistă, în care „Biserica ne-a fost suprimată, începându-și astfel drumul crucii cu mărturia supremă a Fericiților episcopi martiri și a atâtor preoți și credincioși care nu au mai avut dreptul să-și manifeste credința în libertate și să-și mărturisească apartenența confesională”, a explicat Ierarhul. Din acest motiv, explică: „Vă scriu aceste rânduri pentru a vă reaminti tuturor cât de importantă este cultivarea memoriei și nevoia de manifestare liberă a credinței creștine care să le permită oamenilor să reînnoade firul istoriei rupt brutal fără voia și participarea lor”.  

Recensământul se desfășoară în trei faze: în cea dintâi, cuprinsă în  intervalul de timp 1 februarie – 13 martie 2022, Institutul Național de Statistică preia date din surse administrative și de la diferite alte instituții. În cea de-a doua fază în perioada 14 martie – 15 mai 2022 este faza de auto-recenzare. În această perioadă fiecare cetățean are posibilitatea de a se recenza prin internet, accesând o platformă a Institutului Național de Statistică: www.recensamantromania.ro, având astfel deplină libertate și autonomie în furnizarea datelor cerute de autorități. În cea de-a treia fază a recensământului, în perioada cuprinsă între 16 mai – 17 iulie 2022, se va face colectarea datelor de la persoanele care nu s-au auto-recenzat, efectuându-se vizite la domiciliu de către recenzori, care vor culege informații prin interviuri față în față cu persoanele pe care le recenzează.

În circulară părinții preoți sunt îndemnați să se pună dispoziția credincioșilor pentru a-i îndruma și ajuta cu toate cele necesare, iar credincioșii să se simtă datori „a-și informa rudeniile, prietenii și cunoscuții asupra importanței apartenenței confesionale și a nevoii de a o declara public”.

„Dorindu-vă tuturor un parcurs luminos și rodnic al Postului mare, vă însoțesc pe toți cu părintească dragoste, invocând binecuvântarea Domnului asupra tuturor, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea eparhiei noastre și a Fericiților episcopi martiri”, încheie Preasfințitul Vasile.

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

 

  

Luni, 28 Februarie 2022 00:00

Rugăciune pentru Ucraina

Rugăciune pentru Ucraina

Blaj, la 25 februarie 2022

Preasfințiile Voastre,
Cucernici Părinți,
Cuvioase Persoane Consacrate,
Iubiți Credincioși,

Urmărim cu îngrijorare alături de întreaga lume accentuarea conflictelor izbucnite în Ucraina, țara noastră vecină.

În cadrul Audienței Generale de miercuri 23 februarie 2022, Sfântul Părinte Papa Francisc a făcut un stăruitor apel la pace în Ucraina și a îndemnat la o Zi de post și rugăciune pentru Pace în ziua de miercuri 2 martie 2022: „Regina Păcii să protejeze lumea de nebunia războiului!”.

În comuniune cu întreaga Biserică și cu Urmașul Sfântului Petru îi invit cu căldură pe toți fiii Bisericii noastre Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, din țară și diaspora, să se alăture în spirit de pocăință acestei zile de post și rugăciune, cerând de la Bunul Dumnezeu darul păcii peste întreaga omenire.

În acest sens, în comuniune cu întreg Sinodul Episcopilor Bisericii noastre,  dispunem ca în toate bisericile și catedralele de pe teritoriul Bisericii noastre să se celebreze pe data de 2 martie 2022 rugăciuni potrivite acestui moment, în conformitate cu normele liturgice în vigoare și după dispozițiile Ierarhului locului.

De asemenea, dispunem și binecuvântăm organizarea unei colecte în favoarea Ucrainei în prima Duminică a Postului mare, 13 martie 2022, în toate bisericile și catedralele Bisericii noastre.

Ne alăturăm, așadar, în rugăciune Bisericii din Ucraina și Preafericirii Sale Sviatoslav, pentru a cere încetarea violențelor și revenirea păcii.

„Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, să păzească inimile şi gândurile voastre, întru Cristos Isus” (Fil. 4,7).

Cu binecuvântări de la Domnul,

Lucian Cardinal MUREȘAN

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

 

 

 

  

Pe teritoriul Eparhiei greco-catolice de Maramureș, sunt pregătite următoarele centre cu scopul de a primi persoane venite de Ucraina:

  • Surorile CMD continuă cu primirea mamelor cu copii care ajung la graniță - 72 locuri
  • Surorile Benedictine de Caritate din Sighet - 50 locuri
  • Ordinul Fraților Minori Capucini din Sighet - 20-25 locuri
  • Structura parohiei din Strâmtura - 40 locuri
  • Structura Eparhiei din Vișeu – 35 locuri
  • Parohia Botiz – 50 locuri
  • IT Expert Logistic Sighetu Marmației – în parteneriat cu Caritas MM - 35 locuri
  • În parohiile de pe teritoriul Eparhiei este deschisă lista cu familiile care se oferă să cazeze persoane în cazul în care centrele puse la dispoziție își vor epuiza locurile. Listele vor fi centralizate la Episcopie.

Donații

  1. Cei care doresc să facă o donație în bani, o pot face în contul: RO85RNCB0182034154220001 – Asociația Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureș – CIF. 11326615. – Asociația asigură mesele și plătește facturile de utilități ale centrelor, în limita fondurilor disponibile.
  1. Cei care doresc să doneze alimente neperisabile sau produse de igienă sunt informați că s-a deschis un nou depozit la subsolul bisericii greco-catolice din Sighet (Str. Bogdan Vodă nr.78).

Din acest depozit, părintele vicar Colopelnic Vasile va organiza transporturi spre Ucraina, prin Departamentul de migrație al Bisericii greco-catolice ucrainene. Caritas, de asemenea caută să deschidă un coridor în acest sens.

Este indicat să fie donate alimente neperisabile, care se pot transporta ușor și care nu se alterează.

 

Voluntariat

Zece voluntari, seminariști la Cluj vor ajunge spre a ajuta surorile CMD la centrul lor.  

S-a constituit un grup de 20 de voluntari care lucrează împreună cu Caritas Greco-Catolic pentru buna desfășurare a muncii în celelalte centre. De asemenea, sunt așteptați cu brațele deschise toți cei care au disponibilitate să muncească în acest scop.

Date de contact:

Asociația Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureș

Tel: 004 -0362-401169

Mobil: 004- 0744163030 – pr. Dunca Gheorghe (director)

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.caritasmm.ro

CIF. 11326615

Cont Ron: RO85RNCB0182034154220001

Cont Euro: RO63RNCB0182034154220009

Biroul eparhial de presă

 

 

 

 

  

Aflat în vizită de lucru la primul centru care funcționează pentru primirea refugiaților la Sighetul Marmației, mănăstirea CMD, duminică, 27 februarie 2022, Preasfințitul Vasile Bizău a transmis un mesaj de încurajare și bun venit celor care urmează să vină aici:

„Dorim să încurajăm și să fim solidari cu frații noștri care fug din calea războiului și facem tot posibilul ca șederea lor în structurile de pe teritoriul Eparhiei noastre să fie cât mai confortabile pentru ei. Fugind de acasă spre necunoscut, nu e totuna să fii primit sau să fii bine primit, așa că ne angajăm să oferim tot ceea ce putem pentru ca aceste persoane vulnerabile din toate punctele de vedere, în aceste momente dificile, să găsească în noi sprijin fizic, psihic și spiritual, să se simtă la adăpost, dar și în siguranță atât timp cât se opresc aici”.

La întâlnirea de lucru de la Sighet au participat, alături de Episcopul de Maramureș: pr. vicar pentru ucrainieni Colopelnic Vasile, pr. protopop de Sighet Iusco Vasile, pr. director Caritas Maramureș – Dunca Gheorghe, superioara generală CMD - sora Teodorina, superioara comunității CMD din Sighet - sora Adriana. Din partea Primăriei Sighet a fost prezentă doamna viceprimar Daniela Maria Onița-Ivașcu, care a mulțumit Preafințitului și surorilor pentru că sunt primii care au sărit în ajutorul refugiaților ajunși în oraș.

Cu această ocazie s-au stabilit locațiile de pe teritoriul Eparhiei care se mai pun la dispoziție pentru a primi persoane venite din Ucraina.

De asemenea, în fiecare parohie, preoții au deschis liste cu familiile care pot oferi cazare în cazul în care locurile din aceste centre se vor epuiza, liste care vor fi centralizate la Episcopie.

Biroul eparhial de presă