Luni, 22 Iulie 2024
  TITLU AUTOR EDITURA, ORASUL, ANUL
1
 1. Biserica lui Cristos care este în Moldova
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2002
2
 1. Grija Bisericii față de categoriile speciale de credincioși
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
3
 1. Misiunea "ad gentes" și colaborarea între biserici
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2004
4
 1. Emigranții. Probleme Pastorale
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2004
5
 1. Activitatea social-caritativă a Bisericii locale
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
6
 1. Structurile ecleziale diecezane
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2004
7
 1. Instrumente în slujba pastorației: bunurile economice și administrarea lor
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2004
8
 1. Preoții vocația la preoție în slujirea diecezei
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
9
 1. Vocația la viața consacrată și persoanele consacrate în slujirea diecezei
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
10
 1. Pastorația copiilor și a tinerilor. Responsabilitate și angajare
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
11
 1. Instruirea și educația catolică în școală
Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2003
12 A tutti i sacerdoti della Chiesa in occasione del Giovedì Santo 1986 Giovanni Paolo II Tipografia Poliglotta Vaticana
13 Abba, Tată Comisia Liturgică. Marele Jubileu 2000 Ed. Presa Bună, Iași 1998
14 Alocuțiuni rostite în plenul sesiunii a II-a a Conciliul provincial al IV-lea 24 sept.- 28 oct. 1998   Blaj 1998
15 Anul Euharistiei, sugestii și propuneri (50) Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor Ed. Presa Bună, Iași 2004
16 Apostolicam Actuositatem. Decree on  the apostolate of the laity Paul VI St. Paul Editions
17 Biserica Catolică din România Conferința Episcopilor din România București, 2013
18 Care for creation. Human activity and the environement Pontifical Council for Justice and Peace Libreria Editrice Vaticana, 2000
19 Centessimus Annus Ioan Paul al II-lea  
20 Centri Culturali Cattolici Pontificium Consiliul de Cultura Città del Vaticano 1995
21 Christifideles laici Giovanni Paolo II Ed. Paoline, Milano 1989
22 Compendiu de doctrină socială a Bisericii Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace Sapientia, Iași 2007
23 Conciliul Provincial al IV-lea al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice 28 sept. - 10 oct. 1998   Blaj, 1998
24 Constituții Directoriu Congregația Surorilor Maicii Domnului Cluj 1996
25 Copiii primăvara familiei și a societății Consiliul Pontifical pentru Familie Ed. Arhiepiscopiei romano-catolice, București
26 Dall'Oriente al Tevere. Scritti in onore del card. Ignace Moussa I Daoud per il cinquantesimo di sacerdozio Congregazione per le Chiese Orientali Edizioni Orientalia Christiana, 2004
27 Declarația Dominus Iesus Congregația pentru Doctrina Credinței ARCB, 2000
28 Declarația Dominus Iesus Congregația pentru Credință ARCB, 2000
29 Declaration Dominus Iesus Congregation for the Doctr. of the Faith Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 2000
30 Decreto del Concilio Vaticano II sull'apostolato dei laici Concilio Vaticano II Ed. Paoline, Roma
31 Demnitatea persoanei în vârstă și misiunea sa în Biserică și în lume (8) Consiliul Pontifical pentru laici Ed. Presa Bună, Iași 1999
32 Deus caritas est Benedict al XVI-lea Ed. Presa Bună, Iași 2006
33 Deus caritas est (română) Benedict al XVI-lea Ed. Presa Bună, Iași 2006
34 Dies domini Ioan Paul al II-lea  
35 Directoriu pentru slujirea și viața preoților Congregația pentru Cler Ed. Arhiepiscopiei romano-catolice, București 1994
36 Directoriu pentru slujirea și viața preoților (80) Congregația pentru Cler Editura Presa Bună, Iași 2013
37 Directory for the application of priciples and norms on Ecumenism Pontificium Consilium ad Christianorum Unit. Fov. Vatican City 1993
38 Domnul și de Viață dătătorul (Dominum et vivificantem) Ioan Paul al II-lea Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 1998
39 Ecclesia de Eucharistia Giovanni Paolo II Supplemento al numero odierno
40 Ecclesia in America Giovanni Paolo II Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
41 Ecclesia in Europa (37) Ioan Paul al II-lea Ed. Presa Bună, Iași 2003
42 Ecclesia in Medio Oriente (engleză) Benedict XVI PP Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
43 Ecclesia in Medio Oriente (franceză) Benoït XVI PP Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican
44 Ecclesia in Medio oriente (gremană) Benedikt XVI PP Libreria Editrice Vaticana, Vatikanstadt
45 Ecclesia in Medio Oriente (italiană) Benedetto XVI PP Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
46 enciclica? (copie) Giovanni Paolo II Elle di Ci, 1998
47 Etica în Internet. Biserica și internetul (29) Consiliul Pontifical pentru Comunicațiile Sociale Ed. Presa Bună, Iași 2002
48 Euharistia - Izvor și culme a vieții și misiunii Bisericii Sinodul Episcopilor (a 11-a adun. generală) Cetatea Vaticanului, 2004
49 Euharistia. Sacramentul vieții noi Comisia Teologico-Istorică a Marelui Jubileu Ed. Presa Bună, Iași 2000
50 Evangelii gaudium Francisc Editura Presa Bună, Iași 2014
51 Exhortation Apostolique Ecclesia in Africa Jean - Paul II Libreria Editrice Vaticana, Cittè du Vaticano
52 Familiaris Consortio Giovanni Paolo II Ed. Paoline, Roma 1985
53 Familiaris Consortio Ioan Paul al II-lea Ed. Presa Bună, Iași 1994
54 Fede e martirio. Le Chiese orientali Cattoliche nell'Europa del Novecento Congregazione per le Chiese Orientali Libreria Editrice Vaticana, 2003
55 Federația Conferința Română a superioarelor Majore 1999    
56 Fenomenul sectelor sau al noilor mișcări religioase (45) Secretariatul pentru Unirea Creștinilor Editura Presa Bună, Iași 2004
57 Fidei Donum Operele Misionare Pontificale  
58 Fides et ratio Giovanni Paolo II Ed. Dehoniane, Bologna 1998
59 Fides et ratio Ioan Paul al II-lea Ed. Presa Bună, Iași 1999
60 Formarea responsabililor cu familiile Baia Mare Biroul de pastorație al Eparhiei Greco-Catolice de MM Pentru uz intern
61 Giornata mondiale del malato Giovanni Paolo II Città del Vaticano 1992
62 Giubileo dei Vescovi   Roma 2000
63 Giubileo della vita consacrata Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999
64 Humanae Vitae Paul al VI-lea Presa Bună, Iași 1994
65 I problemi della vita consacrata La Santa Sede ai vescovi di USA Ed. Presbyterium, Padova
66 I Vescovi d'Europa e la Nuova Evangelizzazione Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa Centro Ambrosiano, Ed. Piemme 1991
67 Il grande giubileo del duemila e le Chiese Orientali Cattoliche Congregazione per le Chiese Orientali Libreria Editrice Vaticana 1999
68 Il messaggio di Fatima Congregazione per la Dottrina della fede Città del Vaticano
69 Il messaggio di Fatima. Supplemento a l'Osservatore Romano Congregazione per la Dottrina della fede Città del Vaticano, 2000
70 Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione Congregazione per la Dottrina della fede Ed. Paoline, Milano 1987
71 Incarnationis mysterium   Ed. Presa Bună, Iași 1999
72 Incarnationis mysterium (copie) Giovanni Paolo II Ed. Elle Di Ci
73 Îndreptar pentru aplicarea principiilor și normelor cu privire la ecumenism (21) Consiliul Pontifical pentru promovarea Unității Creștinilor Ed. Presa Bună, Iași 1999
74 Institutele religioase și asociațiile de viață Apostolică din România Conferința Superiorilor Majori din România 1998
75 Instr. circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dott. Della fede Congregazione per la Dottrina della fede Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
76 Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non-ordaned faithful in the sacred ministry of priests   Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997
77 Instruction on Prayer for healing Congregation for the Doctr. of the Faith Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
78 Instruction sur l'etude des peres de l'Eglise dans la formation sacerdotale Congregation pour l'Education Catholique Roma 1989
79 Instrucțiune pentru aplicarea normelor liturgice ale codului canoanelor Bisericilor Rărăritene Congregația pentru Bisericile Rărăritene Ed. Logos, Oradea
80 Instrucțiune pentru aplicarea normelor liturgice ale codului canoanelor Bisericilor Rărăritene (2 bucăți) Congregația pentru Bisericile Rărăritene Libreria Editrice Vaticana, Città del vaticano
81 Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali Congregazione per le Chiese Orientali Libreria Editrice Vaticana, 1996
82 Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti   Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997
83 Istruzione su alcuni aspetti della "Teologia della liberazione" Congregazione per la Dottrina della fede San Paolo, Roma 1984
84 Istruzione sulla formazione liturgica nei Seminari Congregazione per l'educazione Cattolica Roma, 1979
85 Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale Congregazione per l'educazione Cattolica Roma 1989
86 La Famiglia: dono e impegno speranza dell'umanità Pontificio Consiglio per la Famiglia  
87 La funzione Pastorale degli archivi ecclesiastici Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Città del vaticano 1997
88 La Pastorale delle vocazioni nelle Chiese particolari d'Europa Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997
89 L'attività della Santa Sede nel 1999   Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
90 Letter of  His Holiness Pope John Paul II to the Elderly John Paul II Vatican City, 1999
91 Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II a tutti i fratelli nell'episcopato Giovanni Paolo II  
92 Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II ai sacerdoti per il Giovedi Santo 1996 Giovanni Paolo II Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
93 Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II ai vescovi del Continente Europeo circa i rapp. Fra cattolici ed ortodossi … Giovanni Paolo II 1991
94 Lettre du Pape Jean-Paul II aux Personnes aggées Jean - Paul II Cité du Vatican, 1999
95 Lettre du Saint Père Jean Paul II à tous frères dans l'épiscopat Jean - Paul II 1991
96 Libertà cristiana e liberazione Congregazione per la Dottrina della fede San Paolo, Milano 1986
97 L'identità delle Chiese Orientali Cattoliche Congregazione per le Chiese Orientali Libreria Editrice Vaticana, 1999
98 L'incontro dei vescovi cattolici Orientali d'Europa. "Sarete i miei testimoni..." Bercea Virgil PS. (coord.) Eparchia Greco-Cattolica di Oradea
99 Lumen Fidei (engleză) Francis PP Vatican Press
100 Lumen Fidei (franceză) Francois PP Vatican Press
101 Lumen Fidei (italiană) Franceso PP Vatican Press
102 Lumen Fidei (latină) Francisci SP Typis Vaticanis
103 Memorie și reconciliere (14) Comisia Teologică Internațională Ed. Presa Bună, Iași 2000
104 Mesaj pentru a 25-a zi mondială a păcii Ioan Paul al II-lea 1992
105 Mesaj pentru sărbătorirea zilei mondiale a Păcii Ioan Paul al II-lea 1991
106 Mesajul de la Fatima (15) Congregația pentru Doctrina Credinței Ed. Presa Bună, Iași 2000
107 Mesajul pentru Postul Mare 2005 Ioan Paul al II-lea  
108 Mesajul Sanctității sale Papa Benedict al XVI-lea pentru postul mare 2008 Benedict al XVI-lea  
109 Mesajul sanctității sale Papa Benedict al XVI-lea pentru postul mare 2009    
110 Message of his Holiness Pope John Paul II for the celebration of the World day of peace John Paul II 1997
111 Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace Francesco PP. 2014
112 Messaggio di sua Santità Giovanni Paolo II per la celebrazione della giornata mondiale della pace Giovanni Paolo II 2000
113 Messaggio di sua Santità Giovanni Paolo II per la quaresma 2001 Giovanni Paolo II  
114 Messaggio di sua Santità Giovanni Paolo II per la quaresma 2003 Giovanni Paolo II  
115 Messaggio di sua Santità Papa Benedetto XVI per la quaresma 2006 Benedetto XVI  
116 Missio Operele Misionare Pontificale 2005
117 Noi vocații pentru o nouă Europă (18) Opera Pontificală pentru Vocațiile Religioase Ed. Presa Bună, Iași 2000
118 Nuove vocazioni per una nuova Europa Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
119 Omiliile și discursurile Papei Francisc din timpul Zilei Mondiale a Tineretului de la Rio de Janeiro 2013    
120 Orientalem Lumen Ioan Paul al II-lea Biblioteca A.G.R.U.
121 Orientamenti e norme prattiche per i Collegi Orientali in Roma Congregazione per le Chiese Orientali
 1. Nilo, Roma 1978
122 Papa Ioan Paul al II-lea în România. Discursuri și omilii Ioan Paul al II-lea ARCB, 1999
123 Pastores dabo vobis (11) Ioan Paul al II-lea Ed. Presa Bună, Iași 2000
124 Post-Synodal exhortation Ecclesia in Africa John Paul II Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
125 Post-Synodal exhortation Ecclesia in America John Paul II Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
126 Preotul, învățător al cuvântului, ministru al sacramentelor și păstor al comunității pentru cel de-al treilea mileniu creștin (12) Congregația pentru Cler Ed. Presa Bună, Iași 2000
127 Preparazione al sacramento del matrimonio Pontificio Consiglio per la Famiglia Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
128 Program of Priestly Formation National Conference of Catholic Bishops 1995
129 Rânduiala generală a Liturghierului roman (24) Congregatia pentru Cultul Divin Editura Presa Bună, Iași 2001
130 Raportul credinței Conferința Episcopilor Catolici din România Sapientia, Iași 2007
131 Reconciliatio et Paenitentia Giovanni Paolo II Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
132 Reconciliatio et Paenitentia Ioan Paul al II-lea  
133 Redemptionis sacramentum (42) Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor Ed. Presa Bună, Iași 2004
134 Redemptoris custos (44) Ioan Paul al II-lea Editura Presa Bună, Iași 2004
135 Redemptoris Mater Ioan Paul al II-lea Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 1992
136 Redemptoris missio Ioan Paul al II-lea  
137 Regulamentul adunării sinodale Sinodul Diecezan Iași, 2001-2004 Ed. Presa Bună, Iași 2004
138 Riunione delle Conferenze Episcopali Aiuto delle diocesi alle necessità della Sede Apostolica Vaticano, 1991
139 Rugăciune pentru promovarea Unității Creștinilor 1998 Consiliul Pontifical pentru promovarea Unității Creștinilor Ed. Presa Bună, Iași 1998
140 Rugăciune pentru promovarea Unității Creștinilor 1999 Consiliul Pontifical pentru promovarea Unității Creștinilor Ed. Presa Bună, Iași 1999
141 Rugăciune pentru promovarea Unității Creștinilor 2000 Consiliul Pontifical pentru promovarea Unității Creștinilor Ed. Presa Bună, Iași 2000
142 Sacrum Ministerium Congregatio Pro Clericis Anus IV, 2/98
143 Scrisoare Apostolică a Sfântului Părinte IP II pentru al III-lea centenar al Unirii BGC din România cu Bis. Romei Ioan Paul al II-lea  
144 Scrisoare despre pelerinajul la locurile legate de istoria mântuirii (5) Ioan Paul al II-lea Ed. Presa Bună, Iași 1999
145 Scrisoare Pastorală Bizău Vasile PS Crăciun 2013
146 Sintesi del Consistorio dei cardinali sulle minacce della vita   Cittț del Vaticano 1991
147 Statutele Operele Misionare Pontificale Ex. aedibus Sacrae Congregazione Pro Gentium Evangelizazione
148 Statutele Operele Misionare Pontificale  
149 Statutul Curiei Bisericii Arhiepiscopale Majore    
150 Statutul Sinodului Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore   Blaj, 2010
151 Statutul Tribunalului Ordinar al Bisericii Arhiepiscopale Majore   Blaj 2006
152 Sviluppi della cura pastorale delle vocazioni nelle Chiese Particolari esperienze del passato e progarmmi per l'avvenire Il Congresso internazionale di vescovi (…) Typis Polyglottis Vaticanis, Roma 1981
153 Tertio Millennio Adveniente Ioan Paul al II-lea Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 1995
154 The Basic Plan for the Ongoing Formation of Preasts United States Catholic Conference 2001
155 The Bishop as servant of the Gospel of Jesus Christ for the hope of thr world Jubilee of Biships Rome, 2000
156 The great Jubilee of the year 2000 and the Catholic Churches Congregation for the Eastern Chueches Libreria Editrice Vaticana, 2000
157 The message of Fatima Congregation for the Doctr. of the Faith Vatican City
158 Uniatismul metoda de unire din trecut și căutarea actuală a deplinei comuniuni. Documentul de la Balamand Comisia mixtă internațională ortodoxo-catolică Arhiepiscopia Sibiu, 1993
159 Vademecum pentru confesori asupra unor teme de morală legate de viața conjugală   Ed. Presa Bună, Iași
160 Verbum Domini Benedict al XVI-lea Ed. Presa Bună, Iași 2010
161 Veritatis Splendor Ioan Paul al II-lea Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 1992