Luni, 21 Ianuarie 2019

29 Iunie 2017 - Hramul Mănăstirii din Prilog în Anul Jubiliar al Ordinului Sfântul Vasile cel Mare

Călugării Bazilieni din PRILOG ne invită să luăm parte la hramul mănăstirii de aici JOI - 29 iunie 2017 - Sărbătoarea „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, ora 11:00.

Ordinul „Sfântul Vasile cel Mare” se află întru-un An Jubiliar, întrucât în acest an se împlinesc 400 de ani de la înființarea sa (1617-2017).
Sfânta Liturghie Arhierească, celebrată de către PS Vasile Bizău, va fi astfel urmată de Binecuvântarea cu INDULGENȚĂ PLENARĂ APOSTOLICĂ primită cu ocazia acestui An Jubiliar.

Bazilienii în România 

Toți călugării care îl au ca părinte, fondator și legislator pe Sf. Vasile cel Mare și încearcă să trăiască în comunitate spiritualitatea lui, se numesc bazilieni. În Biserica Catolică, în decursul timpului, bazilienii au fost organizați în structuri bine definite numite Ordine Călugărești cu Regulă (statut) inspirată din spiritualitatea și viața Sfântului Vasile. În Transilvania, Ordinul Sfântului Vasile cel Mare (Părinții sau Călugării Bazilieni), a avut două ramuri care au evoluat aproximativ în aceeași perioadă istorică, dar cu etape de importanță și strălucire succesive care se completează și se continuă una pe alta.

Ramura Blajului

Ordinul Sfàntului Vasile cel Mare este organizat și structurat oficial, în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin Bula "Rationi Congruit", promulgată de Papa Inocențiu al XIII-lea pe 18 mai 1721. Episcopul Inochentie Micu Klein, călugăr bazilian, pune piatra de temelie a Mănăstirii Sfânta Treime de la Blaj și trimite tineri la noviciat la Mănăstirea baziliană de la Muncaciu pentru a se iniția în viața călugărească. Mănăstirea baziliană din Blaj, inaugurată în anul 1747 la Rusalii cu Arhimandritul Leontie Mosconas a avut jurisdicție asupra tuturor mănăstirilor din Biserica Română Unită. Prin dăruirea și pregătirea lor religioasă și culturală, călugării Ordinului Sfântului Vasile cel Mare au făcut mult bine Bisericii și Națiunii. Printre strălucirile Ordinului amintim: viața de jertfă și sfințenie a lui Petru Pavel Aron, fântânile darurilor, adică școlile și importantul curent al "Școlii Ardelene", care s-a născut tot în mănăstirile baziliene. În 1933 această flacără de la Blaj se va stinge prin moartea ultimului călugăr bazilian, dar se va reaprinde din nou în nordul Transilvaniei, la Bixad.

Ramura Bixadului

În anul 1700, Arhimandritul Isaia fondează Mănăstirea de la Bixad sub jurisdicția Provinciei Baziliene a Muncaciului, unde s-a format și prima generație de călugări a Blajului. Arhimandritul Isaia este ucis noaptea de un grup de "creșini" certați cu morala, dar mănăstirea cu Icoana Maicii Domnului așezată acolo de el va dăinui peste timp. Până în 1925, când este numit egumen Atanasie Maxim, mănăstirea are doar câțiva viețuitori și nu are ο activitate remarcabilă. Pr. Atanasie, călugăr cu experiență, adună în jurul său călugări vrednici, viața călugărească înflorește și se înmulțesc mănăstirile. Prin decretul din 8 iunie 1937, Congregația Orientală "constituie ο nouă Provincie a Ordinului Bazilian a Sf. Jozafat, numită Provincia Română Sui luris, separată de oricare Provincie a aceluiaș Ordin, după Constituții, supusă nemijlocit Arhimandritului general al Ordinului Bazilian a Sf. Jozafat care rezidează în Roma. Mănăstirea Bixad făcea parte din Provincia Baziliană de Muncaciu care aparținea de "Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum" care initial a fost "Congregatio Ss.mae Trinitatis Ordinis Sancii Basilii Magni". Se aniversează 400 de ani de la desfășurarea, în 1617, sub conducerea Sf. Jozafat și a Mitropolitului Rutskyj, a primului "Capitulo generali" al "Congregatio Ss.mae Trinitatis Ordinis Sancti Basilii Magni", care a elaborat primul Proiect de Constituții (Regulă) Baziliene. Acesta prevedea conducere unică centralizată și viață activă în Biserică. În 1932 "Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum" își schimbă numele în "Ordinul Bazilian al Sfântului Jozafat". Astăzi bazilienii din Romania oficial sunt ο Provincie a Ordinului Bazilian al Sfàntului Jozafat, dar după tradiția înaintașilor folosesc denumirea „Ordinul Sfântului Vasile cel Mare”, Provincia "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" România (Text preluat de pe pliantul de prezentare OSBM - Jubileul de 400 de ani).

 

Rugăciune pentru călugări

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, care i-ai chemat pe servii tăi, Sfinții Vasile și Jozafat, să te urmeze pe calea călugăriei, și i-ai ajutat și întărit pentru a deveni modele de sfințenie și îndrumători peste veacuri ai călugărilor bazilieni,

Te rugăm, în acest An Jubiliar, binecuvântează și ocrotește ordinul nostru călugăresc pentru a-și împlini cu fidelitate misiunea pe care tu i-ai încredințat-o.

Te mai rugăm, trimite chemări sfinte la viața călugărească, care sa continue opera înaintașilor.

Te rugăm acestea prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfintei Macrina, a Sfântului sfințit martir Jozafat și a tuturor bazilienilor mărturisitori ai credinței Bisericii Române Unită cu Roma, pe Tine care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin. 

Biroul eparhial de presă

    

 

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.